Автомобіле- і тракторобудування

Ребров Олексій Юрійович Завiдувач кафедри

Ребров Олексій Юрійович


Сайт кафедри

Про кафедру

У 1930 році в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (тоді називався Харківський механико-технологічний інститут) створений автотракторний факультет і при ньому – кафедра тракторобудування. З початку 1930 року кафедра створювалася разом з Харківським тракторним заводом, розвивалася в роботах з заводом ім. Малишева, її розвиток тісно пов’язаний з ХКБМ ім. А.А Морозова, причому сам Олександр Олександрович Морозов до 1972 року особисто займався підготовкою фахівців, що випускаються кафедрою для бронетанкової галузі. Засновником кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» по праву вважається відомий учений, академік, доктор технічних наук, професор Медведєв Михайло Іванович, який очолював кафедру з 1930 по 1962г. У подальші роки кафедрою завідували: проф., к.т.н. Шепеленко Г.М. (з 1962 по 1974), проф., д.т.н. Коденко М.М. (з 1974 по 1994), проф., к.т.н. Великодний В.М. (з 1994 по 2001). З 2001 року і по теперішній час кафедрою керує проф., д.т.н. Самородов В.Б.

В останні роки саме вчені НТУ «ХПІ» разом із інженерами АТ «ХТЗ», фахівці АТ «УПЕК», перші і поки єдині в Україні активно займаються створенням тракторів і автомобілів з перспективними безступінчатими трансмісіями. Так у 2015 році, до 85-річного ювілею кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ», реалізований найважливіший спільний з АТ «ХТЗ» проект по виведенню українського тракторобудування на світовий рівень. Вченими кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» в тісній співпраці з фахівцями АТ «ХТЗ» вперше на пострадянському просторі розроблені і власними силами і засобами АТ «ХТЗ» виготовлені двопоточні безступінчаті гідрооб’ємно-механічні трансмісії (ГОМТ-1С) для колісних тракторів з потужністю двигуна в діапазоні 160 – 175 кВт (170 … 240 к.с.). Проведені заводські стендові випробування підтвердили функціональність і закладені в конструкцію безступінчатим ГОМТ-1С технічні показники. Нова бесступінчата ГОМТ-1С встановлена на трактор ХТЗ-21021 з двигуном Д-260, на якому першорядну увагу було приділено (січень-березень 2015 г.) дослідженню гальмування машини, як найважливішого чинника безпеки. Робота спроектованої ГОМТ в складі колісного трактора привносить свої особливості в процес гальмування, істотно підвищуючи його ефективність.

Станом на 2018 рік нова безступінчата трансмісія АТ «ХТЗ» показала свою високу функціональність, відсутність виходу з ладу будь-яких елементів і продовжує проходити випробування у різних технологічних режимах в господарствах Харківської області (500 мотогодин експлуатації). Так на культивації продуктивність трактора ХТЗ-21021 з ГОМТ становить 4 га / год, тобто, на 9% вище, ніж у трактора ХТЗ-17221-09-17 (3,67 га / год). На диско-вання продуктивність трактора ХТЗ-21021 з ГОМТ становить 2,53 га / год, тобто, на 22% вище, ніж у трактора ХТЗ-17221-09-17 (2,07 га / год).

З 2004 року на кафедрі за підтримки ректорату та декана факультету проф. Єпіфанова В.В. була відкрита нова спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство». Кафедра, маючи кваліфікованих викладачів, оснащену базу лабораторії по автомобілів і тракторів, активно включилася в роботу. Завдяки підтримці ректора для поліпшення матеріальної частини при підготовці фахівців в напрямку «Автомобільний транспорт» в розпорядження кафедри були передані автомобіль БМВ, джип Форд, придбаний багато функціональний діагностичний комплекс фірми Бош, надано навчальний клас-бокс на вулиці Весніна. Для навчання та підвищення кваліфікації викладачі кафедри були спрямовані до м. Київ в офіційне представництво фірми Бош в Україні.

Останні роки випускники кафедри за спеціалізацією «Автомобілі та автомобільне господарство» користуються попитом серед представників автосервісних та автотранспортних підприємств України.

Науковi напрями

  • Структурний і параметричний синтез безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій (ГОМТ) автомобілів і тракторів в тому числі на основі математичного моделювання елементів трансмісії та системи в цілому.
  • Розробка сучасних логістичних методів оптимізації діяльності автотранспортних підприємств.
  • Удосконалення методики теоретичного та експериментального дослідження рушіїв гусеничних тракторів.
  • Розробка і вдосконалення колісних і гусеничних машин для геологорозвідки з застосуванням невибухових джерел коливань.
  • Удосконалення систем підресорювання та віброзахист основних елементів колісних і гусеничних машин.
  • Розробка і вдосконалення систем автоматичного регулювання режимами роботи самохідних машин.
  • Створення засобів діагностики працездатності водія транспортного засобу для підвищення безпеки дорожнього руху.

Спеціальність, освітня програма

  • Галузеве машинобудування (спеціалізація: 133-01 Автомобілі і трактори)
  • Автомобільний транспорт (спеціалізація: 274-01 Автомобілі та автомобільне господарство)