Філософія

Тарароєв Яков Володимирович Завiдувач кафедри

Тарароєв Яков Володимирович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра філософії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» створена 20 квітня 1957 року. Педагоги нашої кафедри розробили і викладають цілий комплекс філософських дисциплін, які охоплюють всі факультети університету.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів «Філософія» і «Логіка» для студентів денної та заочної форми навчання; «Сучасні філософські проблеми наукового пізнання» для підготовки магістрів всіх спеціальностей; «Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для підготовки аспірантів усіх спеціальностей. Також кафедра філософії щорічно проводить набір аспірантів по спеціальності «033 філософія». В рамках навчання по цій спеціальності аспіранти мають можливість прослухати курси: «Філософський аналіз сучасного суспільства», «Давня філософія, філософія середньовіччя та епохи Відродження», «Українська філософія: традиції та новації», «Філософська антропологія», «Філософія Нового часу. Німецька класична філософія», «Філософія політики та права», «Історія європейської філософії», «Філософія інтелектуально-когнітивних технологій», «Онтологія науки і техніки», «Гуманітарні проблеми високих технологій».

Кафедра розташовується в першому учбовому корпусі (У-1) на 9 поверсі в аудиторії 904. Контактний телефон: 707-60-20.

Науковi напрями

Актуальні філософські проблеми науки, техніки, антропології, культурології й ін. Особлива увага приділена питанню вдосконалення гуманітарної освіти та осмисленню постмодерної гуманітарної парадигми в цілому.

Спеціальність, освітня програма

  • немає