Бізнес-аналітика, облік і готельно-ресторанна справа

Якименко-Терещенко Наталія Василівна Завiдувач кафедри

Якименко-Терещенко Наталія Василівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи здійснює освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальностями 071 «Облік та оподаткування» і 241 «Готельно-ресторанна справа».

Кафедра здійснює підготовку студентів за денною та заочною формами навчання за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Робота кафедри за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування» спрямована на підготовку фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування.

За освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» кафедра здійснює підготовку мобільних, конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців для організації сервісної та виробничо-технологічної діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Кафедра пишається своїм професорсько-викладацьким складом. Підготовку фахівців за спеціальностями 071 «Облік та оподаткування» і 241 «Готельно-ресторанна справа» здійснюють 5 професорів і докторів наук, 14 доцентів і кандидатів наук, серед яких сертифіковані аудитори України, керівники і фінансові директори підприємств. До освітнього процесу кафедри залучаються представники бізнесу Харкова та Харківської області. У складі кафедри експерти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Кафедра бізнес-аналітики, обліку і готельно-ресторанної справи надає можливість студентам проходити стажування та сприяє їх працевлаштуванню на час канікул за кордоном.

Кафедра розташована в навчальному корпусі № 1, на 9-м поверсі в аудиторії 901.

Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.

Науковi напрями

До спектру наукових інтересів викладачів кафедри входять такі напрямки:

  • бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері;
  • стратегічний розвиток бізнес-структур;
  • стратегічне бюджетування та аналіз результативності діяльності суб’єктів господарювання;
  • антикризове й стратегічне управління соціально-економічними системами;
  • інвестиційне й венчурне фінансування бізнес-систем.

 

Спеціальність, освітня програма

Освітньо-професійні програми бакалаврського рівня:

  • Облік, аудит і оподаткування
  • Бізнес-аналітика облікових інформаційних систем
  • Готельно-ресторанна справа

Освітньо-професійні програми магістерського рівня:

  • «Облік, аудит і оподаткування»