Фізичне виховання

Юшко Олексій Володимирович Завiдувач кафедри

Юшко Олексій Володимирович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована у 1950 році. Забезпечує учбовий процес з дисципліни “Фізичне виховання” для студентів 1 – 3 курсів всіх спеціальностей денного навчання. З 1994 року ліцензована та акредитована підготовка бакалаврів, магістрів з спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”. Кафедра володіє унікальною матеріальною базою для занять більш ніж з 30 видів спорту і рекреації. На кафедрі працює більш ніж 60 викладачів, тренерів, вчених.

Науковi напрями

Основними науковими напрямками кафедри є технічне, методичне та інформаційне забезпечення підготовки спортсменів, гуманістичні аспекти занять фізичної культури і спорту, професійно-прикладна фізична підготовка студентів, оцінювання фізичної підготовленості та стану здоров’я студентів, менеджмент та маркетинг окремих видів спорту та рекреації.

Науково-дослідна робота кафедри фізичного виховання НТУ «ХПІ» проводиться по трьох напрямкам:

  • вдосконалення системи індивідуальної підготовки спортсменів різної кваліфікації та спеціалізації;
  • використання педагогічних умов, методів та засобів фізичної культури щодо загальної і професійно-прикладної підготовки студентів вищих навчальних закладів;
  • формування і розвиток лідерського потенціалу особистості в сфері фізичної культури і спорту.

Кафедра співпрацює зі сторонніми організаціями – ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України»; Харківський національний університет цивільного захисту України.; Харківський національний медичний університет.

Спеціальність, освітня програма

Кафедра здійснює підготовку за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт».