Електричні машини

Мілих Володимир Іванович Завiдувач кафедри

Мілих Володимир Іванович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедрі «Електричні машини» у 2021 році виповнилося 100 років. Вона була відкрита одночасно з першим в Україні електротехнічним факультетом в Харківському технологічному інституті, які є попередниками сучасних Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки та НТУ «ХПІ». Засновник факультету і кафедри – видатний вчений електротехнік професор Павло Петрович Копняєв.

У теперішній час на кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, з них два д-ра техн. наук, один доктор філософії (PhD), п’ять канд. техн. наук, два професори і п’ять доцентів.

Кафедра проводить підготовку студентів за рівнями бакалавр та магістр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з профілюванням спеціалізації «Електричні машини» у межах освітньої програми (конкурсної пропозиції) «Електромеханіка». Прийом йде на 1-ий, 2-ий і 5-ий курси денної та заочної форм навчання – на бюджетній та контрактній основах. Після закінчення коледжу або технікуму можна поступити одразу на 2 курс або на 1 курс за прискореною формою навчання.

Високий рівень підготовки студентів кафедри підтверджується тим, що вони займають лідируючі позиції в університеті за щорічною кількістю перемог на Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації за освітньо-науковим рівнем PhD за вказаними спеціальністю і спеціалізацією здійснюється через аспірантуру. На базі кафедри «Електричні машини» та споріднених кафедр НТУ «ХПІ» діє вчена рада із захисту дисертацій вказаного рівня.

Кафедра плідно взаємодіє при навчанні студентів і в науково-дослідній роботі з провідними електромашинобудівними підприємствами м. Харкова та країни, зокрема, це ДП «Завод «Електроважмаш», ВАТ «Укрелектромаш», АТ «Електромашина», «Харківське агрегатне конструкторське бюро», завод «Укрелектроремонт», Харківський електромашинобудівний завод, ТОВ НВО «Вертикаль» та інші. Там студенти проходять всі види практики, виконують дипломні проекти по їхній тематиці, успішно працевлаштовуються.

У науковій роботі кафедра співпрацює також з Магдебурзьким університетом імені Отто фон Геріке.

Кафедра є організатором постійно діючого семінару «Електромагнітні та теплові процеси високовикористовуваних електричних машин» Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики». Вона ж виступає співорганізатором щорічного Міжнародного симпозіуму «Електроенергетика, електротехніка та електротехніка» (SIEMA).

Випускники кафедри займали і займають провідні позиції на підприємствах електромашинобудівної та електроенергетичної галузей, на багатьох інших підприємствах, тому що основою виробництва і розподілу електроенергії, електроприводу найрізноманітніших механізмів і транспортних засобів є саме електричні машини і трансформатори – базові предмети інтересу і діяльності наших випускників

Науковi напрями

  • розробка та дослідження електричних машин загального і спеціального призначення, в тому числі, турбогенераторів, асинхронних двигунів, машин постійного струму, генераторів для вітроенергетичних установок автономного електропостачання;
  • дослідження спеціальних електричних машин з постійними магнітами, індукторів обертового магнітного поля технологічного призначення, лінійних електродвигунів ударної дії;
  • розробка, виготовлення та дослідження високомоментних високотехнологічних двигунів з ротором, що котиться, для безредукторного електропривода;
  • створення науково-технічного та навчально-методичного забезпечення для розвитку системи проектування електричних машин на основі чисельно-польових методів;
  • розробка приладів і методів діагностики електричних машин.

Спеціальність, освітня програма

Освітні напрями

• галузь знань 14 Електрична інженерія
• спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
• освітня програма (конкурсна пропозиція) «Електромеханіка»
• пакет профільних дисциплін «Електричні машини»