Гідравлічні машини імені Г.Ф. Проскури

Роговий Андрій Сергійович Завiдувач кафедри

Роговий Андрій Сергійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Заснована в 1914 році академіком Г.Ф.Проскурою як кафедра гідромеханіки. В 1923 р. здійснено перший випуск інженерів гідравлічних машин і авіації, і в цьому ж році була створена кафедра “Авіації”, якою керував також Г.Ф. Проскура, на базі якої в 1930 р. був створений Харківський авіаційний інститут (нині Національний аерокосмічний університет “ХАІ”), а кафедра гідромеханіки перейменована в кафедру “Гідравлічні машини”.

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри має потужний інтелектуальний потенціал та досвід практичної роботи на вітчизняних підприємствах для підготовки майбутніх фахівців нової генерації в галузі цифрової гідравліки, гідравлічних машини та гідропневмоприводів, що використовуються практично в усіх галузях промисловості.

Під час навчання студенти опановують наступні напрямки сучасної освіти:

 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерне моделювання течії рідин та газів
 • Експлуатація та комп’ютерна діагностика гідравлічного та пневматичного обладнання
 • Цифрова гідравліка, гідромашини та гідропневмоприводи
 • Комп’ютерний інжиніринг у відновлювальній енергетиці
 • Машини та механізми нафтогазових комплексів
 • Розробка об’єктно-орієнтованих систем для інноваційних технологій в галузі гідропневмосистем

Студенти набувають навичок роботи у таких програмних комплексах: SolidWorks, Компас 3D, Inventor, ANSYS, Matlab, VisSim.

Науковi напрями

 • Розробка проточних частин гідротурбін з високими енергокавітаційними показниками;
 • Математичне моделювання та оптимізація робочого процесу гідравлічних машин, гідро- та пневмоприводів;
 • Дослідження нестаціонарності потоку в гідротурбінах;
 • Аналіз і прогнозування аварійно-небезпечних ситуацій гідроагрегатів і розробка методів їхнього запобігання;
 • Математичне моделювання, динаміка та оптимізація гідросистем;
 • Дослідження систем гідропневмоавтоматики, CFD моделювання течії в проточних частинах машин та аг-регатів.

Спеціальність, освітня програма

 • 131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА. Спеціалізація “Цифрова гідравліка, гідромашини та гідропневмоприводи”
 • 133 – ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ. Спеціалізація “Машини і механізми нафтогазових промислів”
 • 145 – ГІДРОЕНЕРГЕТИКА. Спеціалізація “Комп’ютерний інжиніринг у відновлювальній енергетиці”.