Інформаційні системи та технології

Нікуліна Олена Миколаївна Завiдувач кафедри

Нікуліна Олена Миколаївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра інформаційних систем та технологій заснована у січні 2022 року на базі кафедри програмної інженерії та інформаційних систем управління з метою підготовки спеціалістів за спеціальністю 126 – «Інформаційні системи та технології».

Основним напрямком кафедри є викладання базових дисциплін для студентів НТУ «ХПІ», які навчаються за спеціальностями в галузі знань 12 – інформаційні технології. Це такі дисципліни, як:

– об’єктно-орієнтоване програмування;
– бази даних;
– web-технології;
– комп’ютерні мережі.

Особливістю організації навчального процесу кафедри є використання новітніх інноваційних технологій у навчанні, а саме:

• challenge based learning;
• peer-to-peer;
• проєктний підхід.

Для отримання студентами практичних навичок з розробки, тестування, супроводження програмного забезпечення та розвитку різних практичних надпрофесійних, універсальних навичок (soft skills) їм пропонується здійснювати навчання профільних дисциплін у лабораторії «Інноваційний кампус» («Innovation Campus»). Це дозволить студентам стати фахівцями в ІТ сфері та досягнути професійного успіху.

Кафедра проводить активну роботу щодо інтеграції навчального процесу в європейський освітній та науковий простір. Поглиблене вивчення англійської мови, залучення студентів до різних міжнародних проєктів у сфері освіти та науки, залучення до участі в міжнародних науково-практичних конференціях, вебінарах та інших наукових заходах надає студенту можливість здобувати знання щодо сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій у світі.

Науковi напрями

– Моделювання процесу стратегічного управління з використанням методів обчислювального інтелект, бізнес – аналітика.

– Математичне моделювання складних систем та бізнес-процесів.

– Оптимізація інформаційно-керуючих систем.

– Програмне забезпечення методів моделювання та оптимізації

– Оптимізація процесів управління мережевими ресурсами в розподілених комп’ютерних інформаційно-управляючих системах

– Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень.

Спеціальність, освітня програма

Бакалаврат, магістратура:

126 «Інформаційні системи та технології» («Програмне забезпечення інформаційних систем»).