Кібербезпека

Євсеєв Сергій Петрович Завiдувач кафедри

Євсеєв Сергій Петрович


Сайт кафедри

Про кафедру

Згідно з законом України “Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” одним з пріоритетних напрямів розвитку визначено інформаційні та комунікаційні технології. ІТ-індустрія відіграє значну роль в соціальній та економічній діяльності суспільства, забезпечуючи підтримку розвитку економіки держави та соціальної сфери в умовах зростання кібернападів на системи з критичною кібернетичною інфраструктурою.

Кафедра створена 11 січня 2022 року. На кафедрі кібербезпеки та інформаційних технологій працюють 11 викладачів, з них 3 мають науковий ступінь доктора технічних наук, 5 – науковий ступінь кандидата технічних наук; 3 – звання професора, 8 – звання доцента. На сьогоднішній час кафедра готує 2-х докторантів за напрямами “Інформаційна безпека держави” та “Технології захисту інформації”: Погасій С. С. тема дослідження “Моделі і методи захисту в кіберфізичних системах”, Мілевський С. В. тема дослідження “Методологія побудови систем безпеки мультимедійних ресурсів в інтернет-сервісах”.

Співробітники кафедри беруть активну участь у наукових роботах та дослідженнях, публікують статті у фахових виданнях та виданнях, що індексуються Scopus, монографії та беруть участь у наукових та професійних конференціях. Кафедра проводить міжнародну науково-практичну конференцію “Інформаційна безпека та інформаційні технології” в рамках міжнародного науково-практичний форуму “Цифрова реальність”, є співорганізатором міжнародного конгресу ”Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications” (IEEE, Анкара, Турція).

Кафедрою кібербезпеки ведеться активна співпраця у галузі освіти та наукових досліджень із провідними ІТ-компаніями (Distributed Lab, Сайфер, Microcrypt Technologies). Викладачі кафедри та студенти, що навчаються за напрямом кафедри, активно використовують ресурси хмарних обчислень та застосовують технології сучасних мереж і засоби кібербезпеки разом із провідними фахівцями.

Кафедра працює над науковими дослідженнями за напрямами:

 • постквантові алгоритми на основі крипто-кодових конструкцій Мак-Еліса та Нідеррайтера на алгеброгеометричних (збиткових) кодах;
 • методологія побудови систем безпеки в соціокіберфізичних системах, об’єктів критичної інфраструктури;
 • моделі та методи побудови системи безпеки в інтернет-сервісах,
 • методологія захисту кіберфізичних систем на основі методології DataMining.

Викладачами кафедри здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів зі спеціальності 125 “Кібербезпека“. Фахівці у даній сфері можуть здійснювати професійну діяльність у малому і середньому бізнесі, на підприємствах та установах різних форм власності, виробничої та невиробничої сфери, органах державного і місцевого управління, освітніх та наукових закладах. Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розробляти і використовувати технології інформаційної безпеки.

Ким може працювати випускник спеціальності 125 “Кібербезпека”: фахівець з організації захисту інформації; інженер з експлуатації засобів захисту інформації; інспектор з організації захисту секретної інформації; фахівець з режиму секретності; проектувальник систем захисту інформації; прикладний програміст; системний програміст; веб-програміст; проектувальник комп’ютерних мереж; адміністратор баз даних; системний адміністратор; аналітик комп’ютерних систем; аналітик з захисту інформації; менеджер з безпеки підприємства.

Основні навчальні дисципліни:

 • Програмування (CISCO Programming Essentials in C, Advanced Programming in C)
 • Фізичні основи технічних засобів розвідки
 • Інформаційна безпека держави (CISCO Introduction to Cybersecurity)
 • Математичні основи криптології
 • Введення в мережі (CISCO CCNA Introduction to Networks)
 • Технології програмування (CISCO Programming Essentials In Python)
 • Основи побудови та захисту мікропроцесорних систем
 • Менеджмент інформаційної безпеки (CISCO Cybersecurity Essentials)
 • Основи математичного моделювання систем безпеки
 • Основи криптографічного захисту
 • Безпека в інформаційно-комунікаційних системах (CISCO CCNA Security, Network Security)
 • Інформаційні системи та інтернет технології
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Безпека інтернет-речей (CISCO IoT Fundamentals: IoT Security)
 • Організація і безпека баз даних
 • Основи стеганографічного захисту інформації
 • Організаційне забезпечення захисту інформації (CISCO CCNA Cybersecurity Operations)
 • Бізнес інтеллідженс
 • Датамайнінг в системах безпеки (CISCO IoT Fundamentals: Big Data & Analytics)
 • Корпоративні мережі та системи доступу
 • Безпека та аудит бездротових та рухомих мереж
 • Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів
 • Експертні системи
 • Адміністрування UNIX-подібних систем
 • Основи технічного захисту інформації
 • Безпека банківських систем
 • Blockchain: основи та приклади застосування
 • Основи розробки децентралізованих застосувань (Decentralized applications (DAPPS))
 • Безпека в соціальних мережах
 • Веб-програмування
 • Основи смарт-контрактів
 • Безпека в DEVOPS
 • Презентація та обробка знань
 • Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
 • Захист інтелектуальної власності
 • Технології управління безпекою бізнес-процесів
 • Розширена мережева та хмарна безпека
 • Веб-безпека
 • Бездротова та мобільна безпека
 • Цифрова криміналістика
 • Тестування на проникнення та етичний хакінг

 

Інстаграм
cybersecurity.khpi

Євсеєв Сергій Петрович
Serhii.Yevseiev@gmail.com
+380953606613

Спеціальність, освітня програма

Бакалаврат та магістратура:
125 “Кібербезпека”