Мікробіологія, бактеріологія, вірусологія та мікологія

Большакова Галина Михайлівна Завiдувач кафедри

Большакова Галина Михайлівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в 2022 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри.
Вивчення питань лабораторної діагностики, клінічних особливостей, перебігу, профілактики та лікування інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної або грибкової етіології.
Сучасні питання імунопрофілактики.
Впровадження нових методів діагностики кишкових та повітряно-крапельних інфекцій.
Впровадження та удосконалення лабораторної діагностики мікозів різної етіології.
Оптимізація методів лабораторної діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Сучасні питання діагностики вірусних інфекцій.
Оптимізація навчального процесу; підвищення якості практичної підготовки слухачів.
Індивідуальний підхід при навчанні молодих фахівців на циклах спеціалізації.

Навчальна робота.
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі в залежності від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19 та військового стану.

Післядипломна освіта.
Проводиться навчання:

  • Спеціалізація за фахом «Бактеріологія», «Лабораторна імунологія».
  • Стажування за фахом«Бактеріологія», «Лабораторна імунологія».

Цикли тематичного удосконалення:

  • «Клінічна мікробіологія».
  • «Лабораторна діагностика кишкових інфекцій».
  • «Лабораторна діагностика повітряно-крапельних інфекцій».
  • «Імунологічні основи імунопрофілактики».
  • «Вакцинопрофілактика в теорії та практиці».
  • «Мікотичні інфекції».
  • «Лабораторна діагностика глибоких мікозів».
  • «Лабораторна діагностика умовно-патогенних збудників мікозів».
  • «Лабораторна діагностика кератомікозів».
  • «Лабораторна діагностика псевдомікозів».
  • «Лабораторна діагностика вірусних інфекцій».
  • «Мікробіологія особливо-небезпечних інфекційних захворювань людини».
  • «Лабораторна діагностика інфекцій, які передаються статевим шляхом».

Лікувальна робота.
Співробітниками кафедри надається консультативно-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології у роботу закладів освіти та клініко-діагностичні лабораторії України.

Наукова робота.
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Виконання сумісних з ДУ «ІМІ НАМН» НДР на замовлення МОН, МОЗ та НАМН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичних конференцій спільно з ДУ «ІМІ НАМН».
Впровадження результатів НДР у роботу: базової установи, навчальних закладів та клініко-діагностичних лабораторій міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України.

Методична робота.
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам та вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

Міжнародна діяльність.
Робота у напряму міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових і культурно-освітніх проектів.