Системи інформації ім. В.О. Кравця

Пустовойтов Павло Євгенович Завiдувач кафедри

Пустовойтов Павло Євгенович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра “Системи інформації” заснована в 1993 році i забезпечує підготовку фахівців з наступних спеціальностей: “Cистеми штучного iнтелекту”. Випускники можуть захистити дипломи по напрямку “Комп’ютерні науки”, рівень бакалавра. Кваліфікація “Бакалавр комп’ютерних наук”, строк навчання 4 роки, рівень фахівця. Кваліфікація “Інженер-системний аналітик”, строк навчання на базі ОПР підготовки бакалавра -1,5 року, рівень магістра. Кваліфікація “Інженер-системний аналітик – дослідник”, строк навчання на базі ОПР підготовки бакалавра – 2 роки. “Телекомунікаційні системи i мережі”. Заснована в 2002 році. Випускники можуть захистити дипломи по напрямку “Телекомунікації”, рівень бакалавра. Кваліфікація “Бакалавр телекомунікацій”, строк навчання 4 роки, рівень фахівця. Кваліфікація “Інженер в області телекомунікацій”, строк навчання на базі ОПР підготовки бакалавра – 2 роки.

Науковi напрями

Кафедра “Системи інформації” тісно співробітничає із Центром нових інформаційних технологій (ЦНІТ) НТУ “ХПІ”. Студенти кафедри “Системи інформації” мають можливість брати участь у міжнародних освітніх проектах, проведених НТУ “ХПІ”.

Спеціальність, освітня програма

  • Системи штучного iнтелекту
  • Телекоммунікаційні системи та мережі
  • Програмування у інфокомунікаційних системах (DevOps)