Управління проєктами в інформаційних технологіях

Гринченко Марина Анатоліївна Завiдувач кафедри

Гринченко Марина Анатоліївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 122-«Комп’ютерні науки» на освітній програмі «Комп’ютерні науки» за спеціалізацією: «Управління проектами у сфері інформаційних технологій», а також магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 122-«Комп’ютерні науки» на освітній програмі: «Управління проектами у сфері інформаційних технологій».

Кафедру стратегічного управління було створено в 2000 році. У 2001 р. вперше в Харківській області на кафедрі було відкрито підготовку спеціалістів, а з 2003 р. — підготовку магістрів зі спеціальності «Управління проектами». З 2008 р. кафедра вела підготовку бакалаврів за напрямом «Комп’ютерні науки». З 2016 р. кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки». Кафедра поєднує фахівців з багаторічним досвідом роботи в галузі створення моделей, методів, інформаційних технологій прогнозування, стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами. Колектив кафедри має значний досвід консалтингу та проведення тренінгів для бізнес структур та органів влади.

Науковi напрями

Колектив кафедри веде роботи в наступних напрямках:

  • створення моделей, методів, інформаційних технологій формування і реалізації портфелів, програм, проектів;
  • розробка та реалізація стратегій розвитку підприємств в різних галузях економіки;
  • створення методів та інформаційних технологій довгострокового прогнозування соціально-економічних процесів у масштабі держави, регіону, підприємства;
  • підготовка і експертне оцінювання бізнес-планів і інвестиційних проектів відповідно до вимог Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (UNIDO);
  • впровадження на підприємствах технологій управління проектами, програмами, портфелями;
  • підвищення кваліфікації менеджерів в області високих технологій управління.

Спеціальність, освітня програма

  • Бакалаври денної форми навчання: спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки», освітня програма «Комп’ютерні науки», спеціалізація: «Управління проектами у сфері інформаційних технологій».
  • Магістри денної та заочної форм навчання: спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки», освітня програма: «Управління проектами у сфері інформаційних технологій».