Інформатика та інтелектуальна власність

Паржин Юрій Володимирович Завiдувач кафедри

Паржин Юрій Володимирович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність» факультету «Комп’ютерних наук і програмної інженерії» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» створена 12 травня 1999 року.

Кафедра здійснює прийом абітурієнтів та підготовка фахівців за конкурсною пропозицією «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» та за наступними спеціалізаціями:

·      Інженерія даних та знань (Data and Knowledge Engineering);

·      Штучний інтелект і машинне навчання (Artificial Intelligence and Machine Learning);

·      Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Intellectual Property in Software and Hardware Engineering).

Фокусом навчання у всіх спеціалізаціях є програмне забезпечення хмарних сервісів консолідації інформації. Архітектурні рішення таких сервісів плануються, проектуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів Web-програмування, штучного інтелекту, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задоволення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

Після завершення програми підготовки бакалаврів з комп’ютерних наук на 5-ому курсі студенти кафедри продовжують підготовку за однією з трьох магістерських програм:

ІНЖЕНЕРІЯ ДАНИХ І ЗНАНЬ

(Data Science and  Knowledge Engineering)

Програмне забезпечення інженерії даних і знань; Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання; Сервісно-орієнтована архітектура; Web технології та хмарні сервіси; Машинне навчання; Розподілені бази даних; Семантичний Web; Візуалізація даних; Кібербезпека; Штучний інтелект та когнітивні технології; Проектування знання-орієнтованих систем.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В ПРОГРАМНІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

(Intellectual Property in Software and Hardware Engineering) 

Право промислової власності в HW та SW інженерії; Авторське право и суміжні права на програмне забезпечення та цифровий контент; Розпорядження правами; Захист інтелектуальної власності та конфіденційної інформації; Патентні та маркетингові дослідження цифрових ринків; Комерціалізація прав на об’єкти інформаційних технологій; Start-up менеджмент та інвестиції.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І МАШИННЕ НАВЧАННЯ

(Artificial Intelligence and Machine Learning)

Математичні основи штучного інтелекту; Основи теорії формальних систем; Методи та засоби машинного навчання; Теорія прийняття рішень та когнітивні обчислення; Технології та засоби штучного інтелекту; Штучні нейронні мережі; Розпізнавання образів.

Працевлаштування

Випускники кафедри ІІВ мають можливість продовжити своє навчання на кафедрі за її спеціалізаціями для отримання наукового ступеня доктора наук (PhD), а також 100-відсотково отримують первинне робоче місце, як правило, в індустрії інформаційних технологій і працюють архітекторами та розробниками програмного забезпечення і баз даних як компонентів хмарних сервісів консолідації інформації (у тому числі з поглибленими компетентностями у сфері інтелектуальної власності), аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну), візуалізації та аналізу даних тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також в установах і на підприємствах сфери інтелектуальної власності, зокрема, в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України», у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування випускників.

Науково-педагогічний склад кафедри

У складі науково-педагогічного колективу кафедри ІІВ – 2 доктори наук, 9 кандидатів наук, 2 патентних повірених України, 4 провідні фахівці ІТ-індустрії, які мають більш як 10-річний досвід розробки сучасного програмного забезпечення та системної інтеграції. Середній вік викладачів – 49 років.

Науковi напрями

Основні зусилля науково-педагогічних працівників кафедри зосереджено на виконанні науково-дослідних робіт в наступних напрямках:

  • Теорія та моделювання когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації  інформації;
  • Фундаментальні дослідження проблем глобалізації інтелектуальної власності в цифровій економіці.

Спеціальність, освітня програма

  • Інженерія даних та знань
  • Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії
  • Штучний інтелект і машинне навчання