Фізика

Любченко Олена Анатоліївна Завiдувач кафедри

Любченко Олена Анатоліївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Історія кафедри фізики НТУ «ХПІ» почалася в 2016 р. з об’єднання кафедри загальної та експериментальної фізики – однолітка нашого університету – і порівняно молодий кафедри теоретичної та експериментальної фізики, заснованої в 1972 р. У різні роки на кафедрі працювали видатні вчені-фізики: Пільчиков Н.Д., Латишев Г.Д., Обреїмов І.В., Пінес Б.Я., Ландау Л.Д., Корсунський М.І., Веркин Б.І., Дмитренко І.М., Базакуца В. А., Кулик І.О., Янсон І.К., Басс Ф.Г. Гуревич Ю.Г., Косевич В.М., Кукушкін Л.С. та ін.

Кафедра забезпечує фундаментальну підготовку висококваліфікованих інженерних кадрів з урахуванням сучасного розвитку фізичної науки і її додатків.

Колектив кафедри в даний час є одним з найбільших в університеті: до складу кафедри входить 35 викладачів, серед яких 8 професорів і 19 доцентів, 6 старших викладачів та 2 асистента, а також 4 наукових співробітника і 23 співробітника навчально-допоміжного персоналу. Серед викладачів – 5 докторів наук і 18 кандидатів наук, серед навчально-допоміжного персоналу – 3 кандидата наук.

Потужний кадровий потенціал кафедри дозволяє успішно вирішувати будь-які навчальні та наукові завдання. Велика увага приділяється методиці викладання курсу загальної фізики в технічному вузі. Викладачами кафедри створені оригінальні курси з фізики твердого тіла, теоретичній фізиці, основам термоелектрики, електронної мікроскопії, фізичних основ міцності, лазерної техніки і технології, квантової радіофізики і нелінійній оптиці та ін. Іноземним студентам курс фізики викладається англійською мовою.

Співробітники кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу в рамках проектів, фінансованих як українськими, так і міжнародними фондами, беруть участь у престижних наукових конференціях, плідно співпрацюють із зарубіжними університетами.

Науковi напрями

На кафедрі інтенсивно ведуться наукові роботи по:

  • електронно-мікроскопічному вивченню процесів росту, структурної досконалості металевих і напівпровідникових тонких плівок, а також фазових і структурних перетворень які в них відбуваються;
  • дослідженню структури і фізичних властивостей складних напівпровідникових і напівметалевих сплавів для термоелектрики;
  • розробці фізичних основ створення нанорозмірних високоефективних термоелектричних матеріалів, в тому числі на основі твердих розчинів топологічних ізоляторів;
  • дослідженню властивостей, структурних і фазових перетворень в квазінизькорозмірних і плівкових системах з наноструктурними неоднорідностями решітки;
  • розвитку методів синтезу, вивченню структури і оптичних властивостей багатошарових систем функціональних матеріалів мікро- та наноелектроніки;
  • науковим дослідженням в області методики викладання курсу фізики.

Спеціальність, освітня програма

  • немає