Української мови

Чернявська Світлана Миколаївна Завiдувач кафедри

Чернявська Світлана Миколаївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра української мови веде свою історію з 1954 року, коли в Харківському політехнічному інституті з метою оптимізації навчання іноземних студентів було створено кафедру російської мови. Протягом багатьох років науково-педагогічні співробітники кафедри навчали російської мови студентів-іноземців, допомагаючи їм здобути вищу освіту. Навчальний процес охоплював усі сфери спілкування: навчально-наукову, соціально-культурну та побутову. Окрім дисципліни «Російська мова як іноземна», викладалися також спецкурси «Науково-технічний переклад» і «Методика викладання російської мови як іноземної». З ухваленням Закону «Про мови в УРСР» в 1989 році та зі здобуттям Україною незалежності кафедра почала викладати нові дисципліни: «Українська мова» та «Ділова українська мова». Протягом багатьох років кафедра забезпечувала викладання дисциплін «Вступ до мовознавства», «Основи прикладної лінгвістики», «Сучасна українська література» та «Комп’ютерні системи перекладу» для студентів соціально-гуманітарних спеціальностей. Сьогодні науково-педагогічні працівники кафедри викладають для українських студентів різних спеціальностей дисципліни «Українська мова» та «Лексикографія», а для студентів-іноземців – дисципліни «Мова професійного навчання (українська)» та «Українська мова як іноземна».

Викладачі кафедри є авторами багатьох наукових досліджень, які було опубліковано у фахових виданнях та виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. Співробітники кафедри уклали більше 10 різних галузевих словників, близько 40 навчально-методичних посібників тощо. Протягом тривалого часу кафедра організовувала міжнародні науково-практичні конференції «Сучасні проблеми лексикографії», «Методика викладання мов», щорічні міжнародні лексикографічні семінари. Також щороку кафедра організовує роботу секції «Мовна підготовка фахівця» Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів «Україна і світ», проводить І етап студентських олімпіад та конкурсів з української мови. Кафедрою здійснюється активне міжнародне співробітництво з передовими вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Австрії та інших країн.

Кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Чернявська Світлана Миколаївна.

Науковi напрями

Основні напрямки діяльності:

  •  методичний: викладання мов у технічних закладах вищої освіти;
  •  історичний: історія впровадження української мови в освіту;
  •  термінознавчий: дослідження галузевих терміносистем;
  •  літературознавчий: дослідження творчості українських і зарубіжних письменників;
  •  лексикографічний: вивчення та створення словників різних типів

Спеціальність, освітня програма

  • немає