Загальна електротехніка

Коритченко Костянтин Володимирович Завiдувач кафедри

Коритченко Костянтин Володимирович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра забезпечує навчання за дисциплінами: «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», «Електротехніка і електромеханіка», «Електротехніка і електроніка». Під час викладання курсів студенти вивчають електричні, магнітні, електронні кола, електротехнічні, електронні та мікропроцесорні прилади і устрої в різних галузях промисловості. На практичних заняттях студенти засвоюють розрахунок електричних кіл та електричних машин (електричних двигунів та генераторів) постійного та змінного струмів, трансформаторів та інших електротехнічних пристроїв. Студенти навчаються практично застосовувати закони Ома, Ампера, Кірхгофа та інші. Відпрацювання лабораторних робот здійснюється на лабораторних стендах, що дозволяють навчитись застосовувати електричні вимірювальні прилади (вольтметр, амперметр, ватметр, веберметр, фазометр, осцилограф, тахометр та інші). На стендах студенти набувають навички у читанні електричних схем та складанні електричних кіл постійного та змінного струмів, трифазних кіл при різному навантаженні. Проводяться дослідження електромеханічних характеристик двигунів та генераторів, дослідження характеристик трансформатора, вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів та електронних пристроїв (випрямлячів, підсилювачів та інш.). Студенти набувають уяву про резонансні явища у електричних колах змінного струму, програмування вхідних та вихідних портів у мікропроцесорних системах та інше.

Навчання студентів забезпечують висококваліфіковані викладачі, які отримали досвід практичної роботи за кордоном. Професорсько-викладацький склад кафедри також забезпечує підготовку аспірантів за науковими напрямками на стику наук, пов’язаними з імпульсною електромеханікою, кріогенною технікою, газодинамікою, фізикою плазми та ін.

Кафедра активно розвиває новаторські ідеї. Зокрема, високоенергетична іскрова система запалювання, розроблена на кафедрі, застосовується у пульсуючому компресійно-детонаційному пристрої. Кафедра здійснює дослідження плазмових формувань з власним магнітним полем, розробляє електродинамічні прискорювачі для потреб промисловості. Кафедра забезпечує патентний захист наукових розробок, що здійснені на кафедрі, та організовано співпрацю з іноземними науковими установами.

Кафедра проводить олімпіади з електротехніки серед студентів неелектротехнічних спеціальностей НТУ «ХПІ».

Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі спеціалізованих вчених Рад.

Науковi напрями

На кафедрі розвиваються два наукових напрямки. Перспективи розвитку першого наукового напрямку кафедри пов’язані з розробкою та впровадженням надпровідникових матеріалів у об’єкти електроенергетичного комплексу, що допоможе підвищити коефіцієнт корисної дії агрегатів та пристроїв, зменшити їхні масогабаритні показники, знизити пікові значення струмів в електричних мережах в аварійних режимах. Як наслідок, це дозволить економити кошти, зокрема енергоресурси. Результати роботи направлені на розробку обмежувачів струму короткого замкненні з високотемпературними надпровідниковими елементами, що якісно підвищує ефективність їх роботи у різних режимах. Для цього необхідно визначити загальні параметри і характеристики обмежувачів струму різної конфігурації з кріогенним охолодження, розробити методики по їх розрахунку та провести їх експериментальне випробування в лабораторних умовах. Перспективи розвитку другого наукового напрямку кафедри пов’язані з розробкою високоефективних електромеханічних перетворювачів імпульсної дії різноманітного призначення. На даний момент на базі такого перетворювача розроблено, виготовлено, експериментально випробувано і запатентовано ударний пристрій для захисту інформації від несанкціонованого доступу на комп’ютері: Спільно з фахівцями Науково-дослідного комплексу «Прискорювач» Національного наукового центру «ХФТІ» та Інститутом танкових військ при НТУ «ХПІ» запропонована концепція пристрою для прискорення ударної хвилі в газо-плазмовому середовищі за допомогою електромеханічного перетворювача індукційного типу. Розглядаються перспективи по використанню цього перетворювача для системи іскроутворення двигуна, що працює на неякісному паливі. Крім того розроблюються форсовані перетворювачі, що забезпечують підвищену початкову швидкість якоря для електричних апаратів, швидкодіючі перетворювачі комбінованого типу (електромагнітного і індукційного, електродинамічного і індукційного та ін.) та багатосекційні перетворювачі з послідовною комутацією секцій індуктора.

На кафедрі ведуться НДР, пов’язанні з удосконаленнями технічних систем та пристроїв за рахунок імпульсних електромеханічних перетворювачів та електрофізичних технологій.

Спеціальність, освітня програма

  • немає