Загальна економічна теорія

Решетняк Наталя Борисівна Завiдувач кафедри

Решетняк Наталя Борисівна


Сайт кафедри

Про кафедру

55 років тому в ХПІ була створена кафедра політичної економії, у джерел якої стояв видний економіст академік А.М. Румянцев. Надалі кафедру очолювали доц. І.В. Фолюшевський, проф. А.А. Євдокимов, доц. П.Г. Федченко, проф. П.Х. Кучерявенко, проф. М.М. Гуревичьов. Нині відповідно до вимог часу кафедра називається загальної економічної теорії, а очолює її д.е.н., проф. С.І. Архієреєв. Якщо протягом 40 років існування кафедри студентам викладалася одна дисципліна – політична економія, то в останні 15 років колектив кафедри освоїв викладання на сучасному рівні 9 дисциплін. Це: політична економія, основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, економічна політика, міжнародна економіка, історія економічних вчень, економічна історія, державне регулювання економіки. Більше 30 років кафедра плідно співробітничає з вузами ряду європейських країн. В 1994-1995 роках на базі кафедри був розроблений і реалізований міжнародний проект ТЕМПУС, фінансований Європейським Союзом, що мало особливе значення для становлення економічного факультету, підвищення кваліфікації його викладачів і зміцнення матеріальної бази ХДПУ. В останні роки кафедра продовжує активно працювати з аспірантами, вносити вагомий вклад у формування сучасного економічного мислення в студентів економічного й іншого факультетів НТУ «ХПІ», і цим сприяє підготовці сучасних фахівців і розвитку продуктивних сил Слобожанщини й України.

Науковi напрями

Одним з фундаментальних напрямків наукових досліджень на кафедрі є «Теорія трансакційних витрат». Використання цієї теорії має велике значення для дослідження ринку праці, фондового ринку, корпоративного сектору, інноваційної діяльності, трансакційної архітектоніки та державної трансакційної політики. Це зумовлює необхідність вивчення трансакційних витрат на рівні мікро-, макро-, мегаекономіки, дослідження їх сутності, особливостей еволюції, специфіки, динаміки та способів скорочення їх рівня. В університеті сформувалася наукова школа з даного наукового напрямку, яку очолює доктор економічних наук, професор С.І. Архієреєв. Її основними здобутками за останні п’ять років стали випуск 2 монографій, 11 навчальних посібників, а також захист докторської дисертації та трьох кандидатських дисертацій.

Спеціальність, освітня програма

  • немає