Технологія машинобудування та металорізальні верстати

Пермяков Олександр Анатолійович Завiдувач кафедри

Пермяков Олександр Анатолійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра заснована в 1934 р. і входить до складу Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту». Першим завідувачем кафедрою був доцент Ф.К.Корольов — відомий фахівець в області металорізальних верстатів, що беззмінно керував колективом до 1966 року. У розвиток кафедри внесли свій вклад, керуючи нею, доцент В.Л.Горбенко та до 1984 року – доцент І.Л.Цимбал. З 1984 по 2016 роки кафедру очолював академік Академії наук вищої школи України, доктор технічних наук, професор Ю.В.Тимофієв. З 2016 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор О.А.Пермяков. Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 24 чоловік, у тому числі 11 професорів, 8 доцентів, 3 старших викладачів, 2 асистентів.

Кафедра має матеріальну базу та забезпечена металообробним устаткуванням і технологічним оснащенням, що відповідають вимогам підготовки фахівців з прикладної механіки і автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Кафедра має філію на ПАТ «ФЕД», яка відзначається високим рівнем навчальної роботи із залученням провідних спеціалістів і вчених. Співробітництво вищої школи й виробництва дозволяє використовувати в навчальному процесі останні досягнення науки, техніки і технології, розширювати й підвищувати практичні навички майбутніх інженерів. Підготовка випускників базується на основі поглибленого вивчення обчислювальної та мікропроцесорної техніки, програмування й математичного моделювання, методів оптимізації та оптимального керування складними технологічними системами та процесами, засобів автоматизації й автоматизованої підготовки виробництва.

Основні галузі роботи випускників — машино-, верстато-, приладобудівні заводи, заводи загального машинобудування, проектні організації, науково-дослідні та академічні інститути машинобудування, що мають цехи металообробки та складання, вищі навчальні заклади, комерційні фірми, пов’язані з реалізацією технологічного устаткування.

Науковi напрями

— Технологічні основи проектування та компонетика агрегатних верстатів (керівник д.т.н. О.А. Пермяков);
— Технологічне забезпечення, моделювання та оптимізація механічної обробки полімерних композиційних матеріалів (керівник д.т.н. Г.Л. Хавін);
— Підвищення ефективності фінішної обробки (керівник д.т.н. Ю.А. Сизий);
— Математичне моделювання фізичних процесів, що швидко проходять, при ударному, лазерному і імпульсному аеродинамічному впливі (керівник д.т.н. С.С. Добротворський);
— Проектування, оптимізація та моделювання теплових пунктів систем централізованого теплопостачання і кондиціонування, оцінка енергоефективності промислових установок, обґрунтування та впровадження енергозберігаючих заходів в промисловості та комунальному господарстві (керівник д.т.н. Г.Л. Хавін);
— Технологічне забезпечення продуктивності, точності та параметрів якості поверхневого шару загартованих крупномодульних зубчастих коліс (керівник д.т.н. О.О. Клочко);
— Зубчаті циліндричні передачі з ефектом неньютонівського стану робочої рідини, не кратність зубчастого зачеплення, спреєрна закалка зубців замість ТВЧ, робочі мастила з ефектом вибіркового переносу (керівник д.т.н. О.О. Клочко).

Спеціальність, освітня програма

  • 131 Прикладна механіка (131-3 Технологія автоматизованого виробництва; 131-4 Металорізальні верстати та системи (на базі ОПП молодшого спеціаліста))
  • 133 Галузеве машинобудування (133-6 Автоматизовані та роботизовані технологічні комплекси в машинобудуванні (на базі ОПП молодшого спеціаліста))