Зварювання

Лузан Сергій Олексійович Завiдувач кафедри

Лузан Сергій Олексійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Зварювання» заснована в 2010 році. Навчальні програми кафедри спрямовані на підготовку спеціалістів із розробки технологій зварювання, зміцнення і відновлення деталей машин, зварювальних матеріалів із заданими властивостями, проектування механічного обладнання, діагностики і прогнозування надійності та працездатності зварних конструкцій, сертифікації та управління якістю у виробництві.

Кафедра «Зварювання» готує бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» за спеціальністю 131 Прикладна механіка, спеціалізація: «Зварювання та споріднені процеси і технології», а також готує наукові кадри через аспірантуру за спеціальністю 132 Матеріалознавство. Лабораторія «Зварювання» розташована у окремому навчально-виробничому центрі НТУ «ХПІ» і оснащена сучасним зварювальним та лабораторним обладнанням, технічними засобами навчання, включаючи Internet.

На кафедрі працює досвідчений професорсько-викладацький склад, який має виробничий досвід: 2 професора, д-ра технічних наук, 3 доцента, канд. техн. наук, 1 ст. викл., канд. техн. наук, 2 доктора філософії.

Науковi напрями

  • Газотермічні методи нанесення покриттів, наплавлення, створення та отримання композиційних матеріалів із застосуванням СВС-процесу;
  • Фізико-хімічні процеси в металі зварних з’єднань паропроводів, які тривалий час експлуатуються в умовах повзучості і мало циклової втоми;
  • Структура та властивості зварних з’єднань енергетичного обладнання з жароміцних і теплостійких сталей.

Спеціальність, освітня програма

  • 131 Прикладна механіка. Спеціалізація «Зварювання та споріднені процеси і технології»