Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Федоренко Олена Юріївна Завiдувач кафедри

Федоренко Олена Юріївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра готує фахівців для промислових підприємств і наукових установ за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія (Освітній напрямок «Керамічні, композиційні, скло та наноматеріали для техніки, будівництва та арт-дизайну).

Науковi напрями

  • Фізична хімія багатокомпонентних оксидних систем;
  • Технологія створення силікатних, склокристалічних та композиційних матеріалів і покриттів із спеціальними властивостями шляхом керованого фазо- та структуроутворення;
  • Наукові основи енергоощадних і ресурсозберігаючих технологій керамічних, композиційних, та скломатеріалів для сучасних силікатних виробництв;
  • Розробка високоресурсних керамічних матеріалів нової генерації для техніки і будівництва широкого спектру застосування;
  • Фізико-хімічні основи створення функціональних і екологічно ефективних будівельних в’яжучих та композиційних матеріалів на їх основі;
  • Синтез тугоплавких сполук та створення високоефективних конструкційних матеріалів і вогнетривів.

Спеціальність, освітня програма

Спеціальність 161 – Хімічні технології та інженерія
Освітній напрямок «Керамічні, композиційні, скло- та наноматеріали для техніки, будівництва, медицини та арт-дизайну»