Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Пітак Ярослав Миколайович Завiдувач кафедри

Пітак Ярослав Миколайович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра готує спеціаліістів за напрямком підготовки 6.051301, спеціальність 6.051301-06 «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ».

Науковi напрями

1. розробка фізико-хімічних основ формування жаростійких покриттів захисної дії по металам на основі скла, емалей та тугоплавких сполук

2. низькотемпературний синтез порошків тугоплавких сполук та створення високоефективних конструкційних композиційних матеріалівв та вогнетривів

3. технологія створення силікатних та композиційних матеріалів та покриттів із заданими, у тому числі, спеціальними сластивостями шляхом регулювання фазо- та структуроутворення в умовах інтенсифікованої термообробки

4. фізико-хімичні основи створення в`яжущих матеріалів спеціального призначення та бетонів на їх основі

Спеціальність, освітня програма

  • Хiмiчна технологiя тугоплавких неметалевих та силiкатних матерiалiв