Навчально-науковий медичний інститут

Федак Богдан Степанович

Директор

Федак Богдан Степанович


Сайт

Навчально-науковий медичний інститут (ННМІ) функціонує у складі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), який є одним із найстаріших світових технічних ВУЗів (заснований у 1885 р.).

ННМІ cтворений відповідно до рішення Вченої ради Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за наказом Ректора № 206 ОД від 30 квітня 2021 р. На підставі Наказу МОН № 202-л «Про ліцензування освітньої діяльності» від 13.10.21 р. отримано ліцензію на впровадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти (підвищення кваліфікації та інтернатура).

ННМІ НТУ «ХПІ» очолює:
доктор медичних наук, професор Федак Богдан Степанович;

У складі ННМІ функціонують 11 кафедр:

 • Акушерства, гінекології та репродуктології.
 • Внутрішніх хвороб і сімейної медицини.
 • Загальної фармації.
 • Інфекційних хвороб та дерматовенерології.
 • Клінічної лабораторної діагностики, вірусології та мікробіології.
 • Неврології і рефлексотерапії.
 • Організації та управління охороною здоров’я і соціальної медицини.
 • Психіатрії, аддиктології, психотерапії та клінічної психології.
 • Радіології.
 • Фізичної і реабілітаційної медицини, фізіотерапії та курортології.
 • Хірургії, нормальної та топографічної анатомії.

Для якісного надання освітніх послуг ННМІ повністю забезпечений високопрофесійним професорсько-викладацьким складом та має повний перелік необхідного матеріально-технічного оснащення й клінічних баз.

Професорсько-викладацький склад ННМІ безперервно професійно розвивається і завжди в курсі останніх подій та новацій в галузі охорони здоров’я.

Клінічними базами для забезпечення освітньої діяльності є:
– ДП «Клінічний санаторій «Роща» ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
– ТОВ «Мільнер-Медікал».
– ТОВ «Доктор Алекс».
– ТОВ «ОН Лаб».
– ТОВ «Медичний Центр БРІЮТ».
– ТОВ «Медичний центр фізичної реабілітації та спортивної медицини «КІНЕЗІО».
– ПАТ хіміко-фармацевтичний завод «Червона зірка».
– ПП ГК «Панацея».
– ТОВ «Аптека № 11».
– ТОВ «Бригід».
– ТОВ «Лік-Фарма».
– ТОВ «Медікал адванст».
– ТОВ «МЦ «Єва».
– ТОВ «Клініка малоінвазійної хірургії «ГРІН-КЛІНІК».
– ТОВ «МЦ ОН Клінік Харків ПС».
– ТОВ «Орбіта-1».
– ТОВ «Сатурн-Фарм».
– ТОВ «Фіто-Про».
– ТОВ «ФК Магнолія».
– ТОВ «Центральна районна аптека № 166».
– ФОП «Дрозд Т. І.».
– ФОП «Кірік Г. А.»
– ФОП «Савченко З. Ю.»

Ми готуємо: лікарів-інтернів за різними спеціальностями й здійснюємо підготовку, перепідготовку та удосконалення медичних та фармацевтичних спеціалістів за різними напрямками медичної та фармацевтичної діяльності, перелік яких постійно доповнюється та розширюється новими напрямками у відповідності до сучасних вимог галузі охорони здоров’я.

Наші дипломи визнаються в усіх медичних та немедичних вітчизняних закладах та установах й країнах близького та далекого зарубіжжя.