Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу (БЕМ)

Краснокутська Наталія Станіславівна

Директор

Краснокутська Наталія Станіславівна


Сайт

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ “ХПI”, розміщується у корп. У1, вул. Кирпичова 2, Харкiв 61002, Україна
E-mail: emmb@khpi.edu.ua

Директор
Краснокутська Наталія Станіславівна,
+380(95)-603-85-26

заступник директора
Волоснікова Наталія Миколаївна,
+380(66)-654-69-09

заступник директора
Яценко Ольга Миколаївна,
+380(95)-555-18-22

Наш Youtube-канал
https://www.youtube.com/channel/UCObJstvuyNXUrpQ-kbb-KUg

Наша група в Facebook
https://www.facebook.com/groups/emmb.hpi/

Наша група в Telegram
https://t.me/biznes_osvita

Приймальна комісія
Фощій Петро Миколайович
+38(096)-898-85-96
vstup.emmb@khpi.edu.ua

У складі інституту вісім кафедр, з яких шість – випускаючі, інститут готує бакалаврів і магістрів з дев’яти спеціальностей за денною та заочною формами навчання:

Спеціальність 051 «Економіка» (освітні програми «Економіка та організація бізнесу», «Управління персоналом та економіка праці» для бакалаврів та «Економіка» для магістрів).

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма «Облік, аудит і оподаткування» для бакалаврів та магістрів).

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма «Фінанси і банківська справа» для бакалаврів та магістрів).

Спеціальність 073 «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання)», «Міжнародний бізнес» для бакалаврів та магістрів).

Спеціальність 075 «Маркетинг» (освітня програма «Маркетинг» для бакалаврів та магістрів).

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітні програми: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Логістика та митна справа» для бакалаврів та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для магістрів).

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітня програма «Готельно-ресторанна справа» для бакалаврів).

Спеціальність 242 «Туризм» (освітня програма «Туристичний бізнес» для бакалаврів).

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» (освітня програма «Міжнародні економічні відносини» для бакалаврів).

Освітній процес забезпечують більш 150 висококваліфікованих викладачів, в тому числі 41 професори та доктори наук, 110 кандидатів наук і доцентів.

Інститут має широкі міжнародні зв‘язки з провідними освітніми закладами Європейського Союзу (Австрії, Германії, Швейцарії, Франції, Угорщини, Польщі, Болгарії та іншими), що дає можливості: навчатися (у тому числі і за програмами Еразмус +), здійснювати наукову діяльність та проходити стажування і практику не тільки в Україні а й в провідних країнах світу.

Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки, професійних програмних продуктів, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами і кредитно-фінансовими організаціями та бюджетними установами різних галузей дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів та подальше гарантоване працевлаштування.

Дисципліни Вільного Вибору