Міжгалузевий інститут післядипломної освіти

Утворений в 1987 році як спеціалізований вищий навчальний заклад, який забезпечує в системі післядипломної освіти одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі освіти і досвіду практичної роботи.

Спеціальності та спеціалізації

Підготовка: інтелектуальна власність.
Перепідготовка (друга вища освіта): економічна кібернетика (інформаційні системи у менеджменті, інформаційні системи в маркетингу); менеджмент організацій (менеджмент підприємницької діяльності, менеджмент маркетингової діяльності, менеджмент персоналу); облік і аудит.

Підвищення кваліфікації

Інформаційні технології: сучасні технології інформаційних систем; основи комп’ютерної грамотності; мови та середовища програмування, проектування баз даних та знань, робота в мережі INTERNET; засоби комп’ютерної графіки; видавничі системи; ПЕОМ в економічних і бухгалтерських розрахунках.

Економіка та підприємництво: підприємництво і малий бізнес; бізнес-планування; основи адміністративного менеджменту; облік і аудит.

Інтелектуальна власність та інноватика: менеджмент, маркетинг та правовий захист промислової власності; сучасне патентознавство; авторські та суміжні права; вартісна оцінка та ліцензійне використання прав інтелектуальної власності; економіка і стратегічний менеджмент технологічних інновацій; інженерія та комерціалізація програмного забезпечення.

Інженерія: обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; експертиза технічного стану конструкцій; котли та реактори; прикладне матеріалознавство; техніка і електрофізика високих напруг, безпека життєдіяльності та ін. Підготовка за професією: оператор комп’ютерного набору.

Початок навчання

В міру комплектування навчальних груп за спеціальністю або напрямком.

Структурні підрозділи МІПО НТУ «ХПІ»

Спецфакультети: нових напрямків розвитку техніки і технології, патентознавства, бізнесу та інформатики.

Кафедри: інформаційних бізнес-систем; менеджменту та підприємництва; економічного аналізу та обліку; інтелектуальної власності та інноватики.

Курси: підвищення кваліфікації держслужбовців та спеціалістів; професійної підготовки та підвищення кваліфікації.

Інформаційно-обчислювальний центр: навчальні лабораторії ПЕОМ, мереж та INTERNET, інформаційних систем; науково-технічна впроваджу вальна лабораторія «Прикладні інформаційні системи».

Відділ науково-дослідних робіт та розробок: науково-дослідний центр «Промислова безпека і технічний аудит»; науково-технічна лабораторія «Комп’ютерні технології».

Центр комерціалізації технологій.

Головні замовники

Державний департамент інтелектуальної власності, Український інститут промислової власності (УКРПАТЕНТ), Уряд АР Крим, обласні філії Торговельно-промислової палати України, Центри науково-технічної та економічної інформації, агентства патентних повірених України, Харківський обласний центр зайнятості, ВАТ «Харківгаз», промислові підприємства, підприємства малого та середнього бізнесу.

Навчання платне

За договорами з юридичними та фізичними особами.

Сайт Міжгалузевого інституту післядипломної освіти