Спеціальності та освітні програми

Перелік спеціальностей та освітніх програм НТУ «ХПІ» у 2019 р.

Шифр

Спеціальність

Конкурсна пропозиція (освітня програма)

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

101

Екологія

Інженерна екологія

Інженерна екологія*

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

Логістичні системи і комплекси*

Зварювання та споріднені процеси та технології*

Інженерія мехатронних гідропневмосистем*

132

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів

Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів*

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Автомобілі та трактори*

145

Гідроенергетика

Гідроенергетика

263

Цивільна безпека

Охорона праці

274

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Автомобільний транспорт і транспортна логістика*

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика

Електроенергетика*

Електромеханіка

Електропривод, мехатроніка та робототехніка

142

Енергетичне машинобудування

Енергетика

Енергетика*

144

Теплоенергетика

Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Енергетичний менеджмент*

171

Електроніка

Електроніка

Електроніка*

273

Залізничний
транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство

Логістика на залізничному транспорті*

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика та наноматеріали для електроніки, енергетики і медицини

113

Прикладна математика

Комп’ютерне та математичне моделювання

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні
науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка

153

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології та інженерія*

Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів

Технології переробки нафти, газу і твердого палива

162

Біотехнології та біоінженерія

Біотехнології та біоінженерія (промислова біотехнологія, фармацевтична біотехнологія)

181

Харчові
технології

Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства

185

Нафтогазова інженерія та технології

Видобування нафти і газу

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

051

Економіка

Економіка

Економіка*

Економіка бізнесу*

Управління персоналом та економіка праці*

Цифрова економіка*

Економічна кібернетика*

061

Журналістика

Медіа-комунікації

071

Облік і оподаткування

Облік, аудит і оподаткування

Бізнес-аналітика*

Облік і аудит в міжнародному бізнесі*

Оподаткування*

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і банківська справа

Податкова справа*

Міжнародні фінанси*

073

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Бізнес-адміністрування*

Міжнародний бізнес

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності*

Менеджмент підприємств та організацій

Управління підприємницькою діяльністю*

Менеджмент туризму та гостинності*

075

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг*

Рекламний бізнес*

Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності*

Маркетинговий менеджмент*

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Міжнародна торгівля*

Економіка і управління інтелектуальною власністю*

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні бізнес-структури*

Міжнародна економіка*

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

122

Комп’ютерні науки

Системи штучного інтелекту

123

Комп’ютерна інженерія

Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (Інноваційний кампус)

Прикладна комп’ютерна інженерія

125

Кібербезпека

Кібербезпека (Інноваційний кампус)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

172

Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

113

Прикладна математика

Інтелектуальний аналіз даних

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення (Інноваційний кампус)

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи (Інноваційний кампус)

Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Комп’ютерні науки

124

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

126

Інформаційні системи та технології

Програмне забезпечення інформаційних систем (Інноваційний кампус)

186

Видавництво та поліграфія

Інформаційні технології в медіаіндустрії

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

011

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно). Перша – англійська.

Прикладна лінгвістика

053

Психологія

Психологія

Психологія*

054

Соціологія

Соціологія управління

Соціологія управління*

Соціологічне забезпечення економічної діяльності

281

Публічне управління та адміністрування

Адміністративний менеджмент