Автоматика та управління в технічних системах

Качанов Петро Олексійович Завiдувач кафедри

Качанов Петро Олексійович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедру було засновано у 1948 році у складі Електромеханічного факультету. Тоді вона отримала назву «Автоматика та телемеханіка», але у зв’язку зі стрімким розвитком електронної та комп’ютерної техніки пізніше назву було змінено на «Автоматика та управління в технічних системах», яка більш точно відображає напрям науково-практичної діяльності та педагогічної підготовки фахівців. Засновниками кафедри були професор кафедри електричних апаратів Б. Ф. Вашура та доцент тієї ж кафедри Ф. А. Ступель, який і став першим завідувачем кафедрою.

У різні часи на кафедрі працювали видатні вчені та викладачі вищої школи: д.т.н., професор Воронов В. Г., д.т.н., проф. Прокоф’єв В. Е., д.т.н., проф. Ястребенський М. А., д.т.н., проф. Раісов Ю. А., к.т.н., проф. Кравець В. О. д.т.н., проф. Любчик Л. М. та ін.

За роки свого існування кафедра випустила більш ніж 3000 фахівців за повним циклом навчання, а також приймала активну участь у перепідготовці спеціалістів в рамках багатьох цільових програм перепідготовки та підвищення кваліфікації. Наші випускники успішно працюють на підприємствах приладобудівного та машинобудівного комплексів, обчислювальних центрах, підприємствах з ремонту та обслуговуванню електронної техніки, фінансових та банківських структурах, у рекреаційно-відновлювальних центрах та інших установах медичного спрямування.

На протязі багатьох років кафедра підтримує міцні зв’язки з університетами з дальнього та близького зарубіжжя: Ханойським політехнічним інститутом (В’єтнам), Вищою технічною школою (м. Брно, Чехія), Делійським технологічним інститутом (Індія). Кафедра підготувала бакалаврів, магістрів та кандидатів наук для таких країн як: Польща, Болгарія, Угорщина, Германія, Китай, Індія, Афганістан, Марокко, Колумбія, Конго, Сирія, Куба, Перу.

Науковi напрямки

Поряд з навчальною діяльністю кафедра активно веде власну наукову роботу та приймає участь у державних науково-дослідних програмах.

Серед багатьох наукових напрямів діяльності кафедри можна виділити наступні:

  • розробка методів та засобів управління теплоенергетичними та виробничими процесами на підприємствах важкої промисловості
  • системи автоматизованого та автоматичного управління станками та верстатами с числовим програмним управлінням, промисловими роботами та технологічними лініями виробництва
  • дослідження надійності апаратних та програмних комплексів, що працюють у важких та екстремальних умовах і технічна діагностика цифрових систем управління
  • програмно-апаратні засоби імітації та моделювання процесів управління рухомими об’єктами, технологічними процесами, тренажерні комплекси

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Біотехнічні та медичні апарати і системи
  • Комп’ютеризовані системи управління і автоматика