Автоматизовані електромеханічні системи

Воробйов Богдан Віталійович Завiдувач кафедри

Воробйов Богдан Віталійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра “Автоматизовані електромеханічні системи” заснована в 1930 році професором Павлом Петровичем Копняєвим, основоположником Української та Харківської школи електротехніки. Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів по електромеханічним системам автоматизації, електроприводу, мехатроніці та робототехніці, в тому числі у рамках Німецького технічного факультету з включеним навчанням в Магдебурзькому університеті Otto von Guericke . Достатньо великий план прийому в 2015 році забезпечив зарахування на бюджет всіх абітурієнтів , які вказали 1-й пріоритет при вступі, деяких з 2-м та 3-м пріоритетами, а також всіх контрактників.

Електромеханічні системи автоматизації споживають до 70% усієї вироблюваної електроенергії. Вони призначені для перетворення електричної енергії в механічну, управління рухом машин та механізмів, транспортних засобів, станків з програмним керуванням, електропобутової техніки, роботів та маніпуляторів. Сучасні електромеханічні системи автоматизації та електропривод складаються з мікрокомп’ютерів, напівпровідникових перетворювачів електричної енергії, електродвигунів, пристроїв механіки, пристроїв вимірювання, управління і автоматики , електронних та інтелектуальних регуляторів.

Студенти кафедри отримують ґрунтовну підготовку по програмуванню, теорії автоматичного управління, теорії електроприводу, електроніці та мікросхемотехніці, електричним машинам та апаратам, прикладній механіці, моделюванню електромеханічних систем, інтелектуальним методам керування, енергозбереженню засобами регульованого електроприводу, фізичним та технічним властивостям усіх компонентів. Згідно з кваліфікаційною характеристикою випускники кафедри призначаються для роботи, пов’язаної с розробкою, дослідженням, виробництвом, монтажем, налагодженням і експлуатацією електромеханічних систем автоматизації й електроприводу, мехатронних та робототехнічних пристроїв в усіх галузях промисловості, житлово-комунальному господарстві, будівництві, електро- і автотранспорті, аграрному секторі та ін.

Широкопрофільність підготовки пояснює великий попит на випускників кафедри, як в Україні, так і за кордоном. Оскільки електропривод являється засобом оптимізації технологічних процесів, він вирішує виключно важливу для України проблему – економію електричної енергії, енергетичних та валютних ресурсів. З часу створення кафедрою підготовлено більше 5,5 тисяч інженерів , спеціалістів, магістрів, в тому числі більше 300 магістрів та кандидатів технічних наук для 47 країн світу.

Практичні навики студенти набувають на сучасному обладнанні в лабораторіях кафедри, при курсовому та дипломному проектуванні, під час проходження навчальної практики. Випускники успішно працевлаштовуються на провідних вітчизняних підприємствах: ВАТ “Важпромелектропроект”, ПАТ “Важпромавтоматика”, Міжнародний консорціум “Енергозбереження”, АТ “Констар”, ПАТ “Струм”, ПАТ “Елакс”, ДП завод “Електроважмаш”, ДП “ХЕМЗ”, ВАТ “ХЕЛЗ Укрелектромаш”, ДП ХМЗ “ФЕД”, ПАТ “Турбоатом”, ДП “Завод ім. Малишева”, концерн “УПЕК”, ПАТ “Філіп Морріс Україна”, ТОВ НВО “Вертикаль”, та зарубіжних: фірма “Siеmens”, компанія “Bosch”, “Fraunhofer Institut” , група компаній “FAM”, концерн “Volkswagen” та ін.

Починаючи з 1993 року кафедра є ініціатором та організатором проведення щорічної міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія й практика”, в якій приймали участь представники 32 країн світу, в тому числі США, Канади, Німеччини, Австрії, Франції, Італії, Венгрії, Польщі, Болгарії, Фінляндії, Латвії, Індії, Китаю, країн СНД та ін. Праці конференції складають 22-річну антологію розвитку автоматизованих електромеханічних систем. При кафедрі функціонує аспірантура та спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

В результаті участі кафедри в міжнародних програмах Євросоюзу з університетами Німеччини, Болгарії, Франції, Чехії, Австрії в ідкриті нові спеціалізації по мехатроніці електромобілів та робототехніці, здійснюється включене навчання кращих студентів із захистом другого диплому в одній із країн.

В 2015 році викладачами, співробітниками та студентами кафедри для навчальних та наукових цілей на базі автомобіля Daewoo Lanos створено перший в Україні електромобіль з суперконденсаторною батареєю , який забезпечує повернення енергії руху в гальмівних режимах. Успішно відпрацьовані технології заміни на діючих автомобілях двигуна внутрішнього згоряння на мікрокомп’ютерно-керований електропривод для широкого практичного застосування. Випускники спеціалізації “Мехатроніка та робототехніка” отримують можливість працювати на фірмах, підприємствах і СТО по переобладнанню автомобілів в електромобілі, програмуванню бортових комп’ютерів, діагностиці мехатронних систем електромобілів, їх ремонту та експлуатації.

Науковi напрями

  • програмування електромеханічних систем автоматизації та електроприводу;
  • інтелектуальні методи керування електромеханічними системами;
  • енергоефективність електромеханічних систем широкого технологічного призначення;
  • синтез та дослідження автоматизованих систем електроприводу;
  • електромобільна мехатроніка, робототехнічні мобільні пристрої.

Спеціальність, освітня програма

  • 141 Спеціальність “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”
  • Спеціализація “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”
  • Спеціализація “Мехатроніка та робототехніка”