Автомобіле- і тракторобудування

Самородов Вадим Борисович Завiдувач кафедри

Самородов Вадим Борисович

Сайт кафедри

Про кафедру

У 1930 році в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (тоді називався Харківський механико-технологічний інститут) створений автотракторний факультет і при ньому – кафедра тракторобудування. З початку 1930 року кафедра створювалася разом з Харківським тракторним заводом, розвивалася в роботах з заводом ім. Малишева, її розвиток тісно пов’язаний з ХКБМ ім. А.А Морозова, причому сам Олександр Олександрович Морозов до 1972 року особисто займався підготовкою фахівців, що випускаються кафедрою для бронетанкової галузі. У 1972 році він разом з ректором ХПІ проф. Семко М.Ф. і проф. Аврамовим В.П. заснував на базі кафедри “Автомобіле- і тракторобудування” спеціальну кафедру “Колісних і гусеничних машин” для підготовки фахівців у області танкобудування. Засновником кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» по праву вважається відомий учений, академік, доктор технічних наук, професор Медведєв Михайло Іванович, який очолював кафедру з 1930 по 1962г. У подальші роки кафедрою завідували: проф., к.т.н. Шепеленко Г.М. (з 1962 по 1974), проф., д.т.н. Коденко М.М. (з 1974 по 1994), проф., к.т.н. Великодний В.М. (з 1994 по 2001). З 2001 року і по теперішній час кафедрою керує проф., д.т.н. Самородов В.Б. М.І. Медведєв з 1934г. по 1962г. був деканом Автотракторного факультету, а Г.М Шепеленко з 1962г. по 1986г. – деканом факультету «Трактори і сільгоспмашини». У 1930 році в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (тоді називався Харківський механико-технологічний інститут) створений автотракторний факультет і при ньому – кафедра тракторобудування.

Науковi напрямки

Вдосконалення методик теоретичних і експериментальних досліджень рушіїв гусеничних тракторів. Розробка методології автоматизованого структурного синтезу трансмісії довільної структури з паралельним автоматичним конструюванням на основі базисних матриць елементів трансмісії математичної моделі системи. Розробка і вдосконалення колісних і гусеничних машин для геологорозвідки із застосуванням невибухових джерел коливань. Застосування теорії адаптивних систем до процесу гальмування колісної машини, методів моделювання складних динамічних процесів і методів оптимізації параметрів антиблокувальних і противобуксовальних систем гальмування. Вдосконалення систем підресорювання і віброзахист основних елементів колісних і гусеничних машин. Розробка і вдосконалення систем автоматичного регулювання режимами роботи самохідних машин.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Колісні та гусеничні транспортні засоби