Економічний аналіз та облік

Давидюк Тетяна Вікторівна Завiдувач кафедри

Давидюк Тетяна Вікторівна

Сайт кафедри

Про кафедру

Заснував кафедру у 1996 р. д.е.н., професор Тимофеєв Володимир Миколайович.

Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Облік та аудит»

З початку свого заснування у 1996 році та на протязі останніх 15 років, кафедра є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців економічної спеціальності за фахом “Економіка і підприємництво”. Наші випускники отримують сучасну класичну економічну освіту, яка дозволяє працевлаштовуватися у провідні національні компанії, засновувати власну справу, будувати кар’єру на високих посадах у органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Спеціальність “Облік та аудит” та відповідні кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст» «Магістр» дозволяють абітурієнтам отримати освіту як починаючи з моменту закінчення школи, ліцею або технікуму, так і отримати другу вищу освіту або підвищити свій освітянський рівень.

Наші спеціалізації: «Економічна безпека», «Контроль і ревізія» та «Оподакування» здійснюють вичерпно повне охоплення широкого кола економічних питань, які у подальшої професійної діяльності слугують фундаментальною базою реалізації життєвих цілей та нагальних завдань наших випускників.

Кафедра розташована в навчальному корпусі № 1, на 9-м поверсі в аудиторії 901.

Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.

Науковi напрямки

  • Аналіз і оцінка економічної безпеки підприємств.
  • Оцінка капіталізації суб‘єктів господарювання та їх інвестиційна привабливість.
  • Оцінкою виробничого потенціалу промислових підприємств і інвестиційних проектів.
  • Аналіз і оцінка рівня ліквідності та платоспроможності підприємств.
  •  Бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері. Ефективність використання бюджетних коштів, облік у бюджетній сфері.
  • Антикризове й стратегічне управління, моделювання бізнес-систем, консалтинг, управлінський облік, інвестиційне й венчурне фінансування

 

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Облік та аудит