Бізнес-аналітика, облік і готельно-ресторанна справа

Якименко-Терещенко Наталія Василівна Завiдувач кафедри

Якименко-Терещенко Наталія Василівна

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра економічного аналізу та обліку створена у 1996 р. та є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування». Сьогодні ‒ це творчий, креативний колектив науковців та практиків, націлений на плідну співпрацю зі студентами.

Кафедра здійснює підготовку студентів за денною та заочною формами навчання за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти. Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, в якому 6 професорів і докторів наук, 13 доцентів і кандидатів наук. Викладачі вільно володіють іноземною мовою, тому на кафедрі здійснюється навчання англійською мовою за освітньою програмою «Облік і аудит в міжнародному бізнесі» (на бакалаврському рівні).

Місцями роботи випускників є організації будь-якої форми власності та організаційно-правої форми на посадах провідних фахівців банківських установ, державної фіскальної служби України, державної аудиторської служби України, аудиторів, головних бухгалтерів, фінансистів-аналітиків. Крім того, місцем працевлаштування є бізнес-структури, в яких випускники виконують роль підприємців, що створюють та розвивають власну справу.

Кафедра розташована в навчальному корпусі № 1, на 9-м поверсі в аудиторії 901.

Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.

Науковi напрямки

До спектру наукових інтересів викладачів кафедри входять такі напрямки:

  • бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері;
  • стратегічний розвиток бізнес-структур;
  • стратегічне бюджетування та аналіз результативності діяльності суб’єктів господарювання;
  • антикризове й стратегічне управління соціально-економічними системами;
  • інвестиційне й венчурне фінансування бізнес-систем.

 

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітні програми магістерського рівня:

  • «Облік, аудит і оподаткування»
  • «Бізнес-аналітика»
  • «Облік і аудит в міжнародному бізнесі»

Освітні програми бакалаврського рівня:

  • «Облік, аудит і оподаткування»
  • «Бізнес-аналітика»