Електричні машини

Мілих Володимир Іванович Завiдувач кафедри

Мілих Володимир Іванович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Електричні машини» відкрита у 1921 році одночасно з першим в Україні електротехнічним факультетом в Харківському технологічному інституті (попередники електромашинобудівного факультету і НТУ «ХПІ»). Засновник факультету і кафедри – видатний фахівець в області електротехніки професор Павло Петрович Копняєв.

В даний час на кафедрі працюють 13 викладачів, з них 1 д-р техн. наук, 11 канд. техн. наук, 3 професори, 6 доцентів.

Кафедра проводить підготовку студентів на рівнях: бакалавр та магістр за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка з профілюванням спеціалізації «Електричні машини». Приймаються студенти на 1-ий, 2-ий і 5-ий курси денної та заочної форм навчання – на бюджетній та контрактній основах. Вступ після закінчення коледжу або технікуму, можливий, на 2 курс або на 1 за прискореною формою навчання.

Студенти кафедри займають лідируючі позиції в університеті з науково-дослідної роботи: за щорічною кількістю перемог на Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації за освітньо-науковим рівнем PhD за вказаними спеціальністю і спеціалізацією здійснюється через аспірантуру. На базі кафедри «Електричні машини» та споріднених кафедр НТУ «ХПІ» діє спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Кафедра плідно взаємодіє при навчанні студентів і в науково-дослідній роботі з провідними електромашинобудівними підприємствами м. Харкова та країни, зокрема, з ДП «Завод «Електроважмаш», ВАТ «Укрелектромаш», АТ «Електромашина», «Харківське агрегатне конструкторське бюро», «Укрелектроремонт» та іншими. Там студенти проходять всі види практики, виконують дипломні проекти по їхній тематиці, успішно працевлаштовуються.

У науковій роботі кафедра співпрацює також з Магдебурзьким університетом ім. Отто фон Геріке.

Кафедра видає спеціалізований науковий збірник Вісник НТУ «ХПІ», серія «Електричні машини і електромеханічне перетворення енергії». Є організатором постійно діючого семінару «Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин» Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики». Виступає співорганізатором щорічного Міжнародного симпозіуму «Електроенергетика, електроніка та електротехніка» (SIEMA).

Випускники кафедри займали і займають провідні позиції на підприємствах електромашинобудівної та електроенергетичної галузей, на багатьох інших підприємствах, тому що основою виробництва і розподілу електроенергії, електроприводу найрізноманітніших механізмів і транспортних засобів є електричні машини і трансформатори – базові предмети інтересу і діяльності наших випускників.

Науковi напрямки

  • розробка багаторівневих математичних моделей електричних машин загального і спеціального призначення, в тому числі, асинхронних частотно-керованих двигунів, генераторів для вітроенергетичних і дизель-генераторних установок автономного електропостачання;
  • розробка, виготовлення та дослідження високомоментних високотехнологічних двигунів для безредукторного електропривода (двигунів з ротором, що котиться);
  • дослідження лінійних електродвигунів ударної дії, спеціальних електричних машин з постійними магнітами;
  • створення науково-технічного та навчально-методичного забезпечення для розвитку системи проектування електричних машин на основі чисельно-польових методів;
  • розвиток теорії і науково-методичних основ для створення і модернізації турбогенераторів, що задовольняють сучасним вимогам електроенергетичної системи України;
  • розробка, виготовлення та впровадження приладів і методів діагностики електричних машин.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • спеціалізація «Електричні машини»