Хімічна техніка та промислова екологiя

Хімічна техніка та промислова екологiя

Шапорев Валерій Павлович

Кафедра хімічної техніки та промислової екології (раніше кафедра механічного устаткування хімічних виробництв) була організована 18.10.1946 р. у складі факультету технології неорганічних речовин Харківського хіміко-технологічного інституту. Становлення кафедри пов’язане з іменами доцентів Асина Я.И., Петрова Г.В., Ковальова М., Цейтліна А.Н., Ястребнецького А.Р. В 1960 році на базі кафедри створений Факультет хімічного машинобудування. У різний час на кафедрі працювали також Козлов В.Я., Щепилов Н.С., Товажнянський Л.Л., Назаренко В.Л. На кафедрі організовується навчальна лабораторія, що складається зі стендів фільтрувального, теплообмінного, холодильного устаткування й стенда дослідження напруг в елементах хімічної апаратури. Лабораторні стенди комплектуються методичними матеріалами й ЕОМ. Навчальні аудиторії оснащуються сучасними технічними засобами навчання. З 1970 по 1985 рік кафедрою завідував доцент Гавря Н.А.. З 1985 р. по 1999 р. кафедрою керував проф. Ткач Г.А. Лабораторія машин та апаратів поповнюється новими стендами по дослідженню центрифуг ФГН і ВГШ, патронних фільтрів холодильних машин. У цей час із 1999 року завідувачем кафедрою є проф. Шапорев В.П. Кафедра ХТПЭ широко співробітничає з дослідницькими інститутами й промисловими підприємствами, у тому числі: НІОХІМ, УКРНДІХІММАШ. Співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах і міждержавних наукових дослідженнях. Широко випускаються методична, довідкова й спеціальна література. Виробничу й переддипломну практику студенти проходять на передових промислових підприємствах України, а також у науково-дослідних інститутах.

Основні наукові напрямки діяльності кафедри: “Розробка технології й устаткування очищення стічних вод виробництва цукру; “Розробка технології й устаткування для переробки твердих побутових відходів; “Розробка установки “БІОГАЗ”; “Розробка нових перспективних видів устаткування, що відповідає сучасним вимогам, а також вимогам підприємств і установ, побажанням ряду замовлень від організацій народного господарства. Діяльність кафедри спрямована на удосконалення процесів хімічної технології й переробних виробництв, удосконалення апаратів і реакторів, пов’язана із прийняттям рішень по керуванню процесами з метою підвищення ресурсу устаткування, збільшення його продуктивності, зменшення негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. Проведення науково-дослідних робіт надійно забезпечено сучасною експериментальною базою кафедри, у тому числі й на інженерному центрі університету, а також на філіях кафедри.

  • Екологія та охорона навколишнього середовища
  • Обладнання переробних і харчових виробництв
  • Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів