Інформатика та інтелектуальна власність

Солощук Михайло Миколайович Завiдувач кафедри

Солощук Михайло Миколайович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність» факультету «Комп’ютерні та інформаційні технології» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» створена 12 травня 1999 року.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямками:

6.050101 «Комп’ютерні науки» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», термін навчання 4 роки);

8.18010015 «Консолідована інформація» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», термін навчання 2 роки на базі бакалавру);

8(7).18010011 «Інтелектуальна власність» (освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», термін навчання 2 роки, освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», термін навчання 1,5 роки на базі бакалавру)

Студенти кафедри напрямку 6.050101 «Комп’ютерні науки»( освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») отримують знання і навички, які необхідні аналітикам і програмістам-розробникам програмного забезпечення інтегрованих Веб – орієнтованих систем інтелектуальної обробки даних на базі програмних засобів і інформаційних технологій: Java, C++, PHP, XML, IBM DB2, Eclipse, MS SQL Server, MySQL, Oracle, Mantis, Wiki, MS Project, IBM Rational Software, Platinum BP/ER Win, Sybase Power Designer, MS Visio, J2EE = Java Enterprise Edition, LAMP = Linux/Windows + Apache + PHP + MySQL.

Після закінчення програми підготовки бакалавра можна продовжити підготовку за однією з двох спеціальностей із наступними програмами навчання.

Консолідована інформація – інформаційно-аналітичне забезпечення професійної діяльності (конкурентна розвідка); маркетинг інформаційних ресурсів, технології менеджменту знань, основи інформаційної безпеки професійної діяльності, технології підтримки прийняття рішень, технології та засоби консолідації інформації, математичні основи аналізу даних, прикладний інформаційний аналіз.

Випускники кафедри за напрямком «Консолідована інформація» отримують кваліфікацію «Системний аналітик консолідованої інформації».

Інтелектуальна власність – право інтелектуальної власності; основи адміністративного цивільного та кримінального права в галузі інтелектуальної власності; правове регулювання інформаційної діяльності; міжнародне право та співробітництво у сфері інтелектуальної власності; комерціалізація програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Випускники кафедри за напрямком «Інтелектуальна власність» отримують кваліфікацію «Професіонал з інтелектуальної власності».

Випускники магістри працевлаштовуються.

1) як системний аналітик консолідованої інформації:

– в IT компаніях, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення Web-орієнтованих систем інтелектуальної обробки даних;

– в інформаційно-аналітичних службах органів державної влади, політичних партій, засобів масової інформації;

– аналітичних центрах, міжнародних консалтингових компаніях, маркетингових підрозділах корпорацій, банків та інших установ;

– в науково-дослідних, інформаційних і патентних підрозділах підприємств та наукових установ, центрах компетенції та трансферу технологій.

2) як професіонал з інтелектуальної власності:

– у відділах, центрах та інших структурних підрозділах органів влади, державного управління, фінансових установ, баків, промислових підприємств, діяльність яких пов’язана з маркетингом, правовою охороною та захистом інтелектуальної власності;

– можуть займати посади експертів, консультантів, патентних повірених, оцінювачів та аудиторів нематеріальних активів, помічників адвокатів та суддів, співробітників антимонопольного комітету та інших органів, які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власнсоті.

При кафедрі функціонує академічний центр компетенції компанії IBM – світового лідеру в галузі інформаційних технологій.

Студенти кафедри отримують практичний досвід у проектах IT-інкубатору компанії INSART.

Науковi напрямки

  • економіко-правові проблеми трансферу технологій та використання інтелектуальної власності;
  • теорія технології та засоби консолідації та інтелектуального аналізу інформації;
  • розпізнавання образів на основі перевірки складних гіпотез за кількісними та якісними оцінками ознак;
  • розробка аналітичного і програмного інструментарію та дослідження економіко-математичних моделей бізнес-процесів;
  • оптимізація інформаційного забезпечення наукової та інноваційної діяльності; удосконалення системи управління інтелектуальною власністю

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Інтелектуальна власність
  • Консолідована інформація