Менеджмент та оподаткування

Краснокутська Наталія Станіславівна Завiдувач кафедри

Краснокутська Наталія Станіславівна

Сайт кафедри

Про кафедру

Презентаційне відео про кафедру

Кафедра менеджменту та оподаткування заснована у 1991 році широко відомим в Україні організатором науки та освіти, доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Івіним Леонідом Миколайовичем. Вона є базовою кафедрою факультету Бізнесу та фінансів. На кафедрі здійснюється підготовка за двома напрямками: «Менеджмент організацій» та «Оподаткування». Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад в якому є 1 доктор наук, 5 професорів, 7 доцентів і кандидатів економічних наук. Всі викладачі володіють однією іноземною мовою, більшість з них пройшла стажування за кордоном. Кафедрою здійснено підготовку і випуск 306 спеціалістів, з них 82 отримали диплом з відзнакою; 102 бакалавра, з них 94 – диплом з відзнакою. Кафедрою видано 28 учбово-методичних посібника з грифом Міністерства освіти України. За спеціальністю кафедри діє спеціалізована рада із захисту кандидатських дисертацій. На кафедрі підготовлено та захищено 1 докторська дисертація, 8 кандидатських дисертацій. В аспірантурі навчається 4 аспіранта та пошукувача. Складом кафедри виконуються держбюджетні НДР по впровадженню нових комп’ютерних технологій у навчальний процес. Особливу увагу приділяється залученню студентів 3-5 курсів до науково-дослідної роботи. Кафедра забезпечена сучасною матеріально-технічною базою, навчальними приміщеннями, комп’ютерним класом із 14 комп’ютерами, аудіо- та відеотехнікою, системою супутникового зв’язку. Галузями підготовки фахівців є менеджмент підприємницької діяльності, малий та середній бізнес, організація та управління виробничими та бізнес процесами. З 2004 року відкрито нову спеціальність – оподаткування. Місцями роботи випускників є державні, акціонерні, приватні підприємства і фірми, комерційні структури, підприємства ринкової інфраструктури в якості менеджерів, економістів, аналітиків, організаторів виробництва, керівників бізнесу. Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах і у фірмах як в Україні, так і за кордоном. Кафедра має широкі зв’язки з провідними університетами Німеччини, США, Бельгії й інших країн, де кращі студенти мають можливість одержати додаткові знання в теоретичній і практичній області, досконало опанувати іноземну мову, одержати другий диплом, продовжити навчання в аспірантурі. Широкі можливості для студентів кафедри надають створені при університеті міжнародні бізнес-центри, очолювані провідними вченими факультету Бізнесу та фінансів.

Науковi напрямки

До спектру наукових інтересів викладачів та наукових співробітників кафедри входять наступні напрямки:

 • стратегічне прогнозування, планування і управління на малих підприємствах;
 • управління вартістю бізнесу;
 • економічні та організаційні аспекти санації підприємств промисловості;
 • дослідження питань банкрутства великих промислових підприємств у машинобудівній галузі;
 • структурні зсуви в нерівноважних економічних системах;
 • оптимізація оподаткування промислових підприємств;
 • формальні і неформальні інститути системи освіти;
 • дослідження витрат малого бізнесу, що пов’язані з регулюванням підприємницької діяльності державою;
 • управління ліквідністю комерційних банків;
 • управління ризиками у банківській сфері;
 • розробка шляхів удосконалення кредитної політики банка;
 • організація технічного сервісу і постачання: логістичний підхід;
 • формування конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості;
 • управління НТП з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств промисловості.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

 • Менеджмент організацій
 • Оподаткування