Менеджмент та оподаткування

Краснокутська Наталія Станіславівна Завiдувач кафедри

Краснокутська Наталія Станіславівна

Сайт кафедри

Про кафедру

Презентаційне відео про кафедру

Кафедра менеджменту та оподаткування заснована у 1991 році доктором технічних наук, заслуженим діячом науки і техніки України, академіком Івіним Леонідом Миколайовичем.

На кафедрі здійснюється підготовка за спеціальностями галузі знань 07 «Управління та адміністрування»:

 • 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма магістерського рівня «Оподаткування»),
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма бакалаврського рівня «Податкова справа»),
 • 073 «Менеджмент» (освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування»).

За спеціальністю 073 «Менеджмент» кафедра здійснює також підготовку докторів філософії.

За більш ніж 20-річний період кафедрою здійснено підготовку і випуск більше 1000 бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Протягом 2015-2018 рр. на кафедрі підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій. В аспірантурі навчається 6 аспірантів, з яких 3 – іноземці.

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад, в якому є 1 доктор наук, 2 професора, 12 доцентів і кандидатів наук. Більшість викладачів вільно володіють однією іноземною мовою та пройшли стажування за кордоном, тому на кафедрі з 2006 року ведеться підготовка англійською мовою. Зараз навчання англійською мовою здійснюється на спеціальності 073 «Менеджмент» (освітні програми «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування») на бакалаврському та магістерському рівнях.

Практична підготовка студентів здійснюється на підприємствах як в Україні, так і за кордоном. Кафедра має широкі зв’язки з провідними університетами Німеччини, Словенії, Італії, Литви й інших країн, де кращі студенти мають можливість одержати додаткові знання в теоретичній і практичній областях, досконало опанувати іноземну мову, одержати другий диплом.

Місцями роботи випускників є організації будь-якої форми власності та організаційно-правої форми на посадах керівників і менеджерів різного рівня, фахівців департаментів. Крім того, місцем працевлаштування є бізнес-структури, в яких випускники виконують роль підприємців, що створюють та розвивають власну справу.

Науковi напрямки

До спектру наукових інтересів викладачів та аспірантів кафедри входять такі напрямки:

 • управління розвитком промислових підприємств;
 • управління аутсорсингом на промислових підприємствах;
 • розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні та світі;
 • реформування податкової системи в Україні;
 • використання інформаційних технологій і систем у менеджменті;
 • вплив конкурентних стратегій на результативність бізнесу;
 • управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промислових підприємствах та інші.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

 • 071 «Облік і оподаткування» (освітня програма магістерського рівня «Оподаткування»),
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма бакалаврського рівня «Податкова справа»),
 • 073 «Менеджмент» (освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування»).