Теоретична механіка та oпip матеріалів

Лавінський Денис Володимирович Завiдувач кафедри

Лавінський Денис Володимирович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Теоретична механіка та опір матеріалів» була утворена у грудні 2021 року шляхом об’єднання кафедр «Теоретична механіка» та «Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів».

Телефон: (057) 707-63-73, (057) 707-61-78; E-mail: Denys.Lavinskiy@khpi.edu.ua

Поштова адреса: кафедра «Теоретична механіка та опір матеріалів», НТУ «ХПІ», м. Харків, вул. Кирпичова 2, 61002, Україна.

Науковi напрями

  • Механіка деформівного твердого тіла
  • Динаміка та міцність машин
  • Біомеханіка спорту

Спеціальність, освітня програма

Немає