Менеджмент

Прохоренко Олена Вікторівна Завiдувач кафедри

Прохоренко Олена Вікторівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Презентаційне відео кафедри

Кафедра менеджменту була заснована у 1991 році доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Леонідом Івіним і стала першою кафедрою менеджменту в незалежній Україні.

За більш ніж 30-річний період кафедрою здійснено підготовку і випуск більше 2000 фахівців.

Сьогодні на кафедрі менеджменту ХПІ здійснюється підготовка в рамках спеціальності 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») за освітніми програмами бакалаврського та магістерського рівнів:

 • «Бізнес-адміністрування (англійською мовою навчання)»
 • «Менеджмент організацій і адміністрування»
 • «Міжнародний бізнес»
 • «Проєктний менеджмент»

У 2024 році бакалаврські освітні програми  «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Бізнес-адміністрування» отримали акредитацію міжнародною акредитаційною комісією ZEvA (Центральне агентство з оцінювання та акредитації, Німеччина), яка підтвердила повну відповідність якості, змісту, методів і технологій навчання міжнародним стандартам якості вищої освіти.

Також кафедра менеджменту здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 073 «Менеджмент». На сьогоднішній день в аспірантурі під керівництвом викладачів кафедри менеджменту навчається та займається науковою діяльністю понад 20 здобувачів , включаючи іноземців.

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад, в якому є 6 докторів наук, 8 професорів, доценти і кандидати наук. Викладачі кафедри активно займаються науковою діяльністю, мають практичний та міжнародний досвід. На кафедрі вже понад 15 років успішно реалізуються повністю англомовні освітні програми, де студенти отримують унікальні умови навчання і мають змогу вдосконалити бізнес-англійську одночасно з опануванням фахових дисциплін.

Навчальний процес на кафедрі менеджменту орієнтований на отримання актуальних знань, які дійсно потрібні і вимагаються роботодавцями. Розробка навчальних планів та компонентів освітніх програм здійснюється із залученням представників бізнесу. Кафедра менеджменту активно співпрацює з галузевими об’єднаннями, зокрема Харківським IT кластером та Кластером ІАМ – Харків (Інжиніринг, Автоматизація та Машинобудування).

Кафедра має широкі зв’язки з провідними університетами Німеччини, Польщі, Словенії, Італії, Іспанії та інших країн, де кращі студенти мають можливість навчатися за програмами міжнародної мобільності , зокрема ERASMUS+.

Місцями роботи випускників є підприємства та організації практично всіх галузей економіки: від ІТ-компаній до промислових підприємств. Вони працюють на посадах менеджерів різного рівня, фахівців департаментів. Крім того, багато випускників кафедри є підприємцями, що створюють та розвивають власний бізнес.

Студенти кафедри беруть активну участь у міжвузівських олімпіадах, міжнародних конференціях, розробляють стартап-проєкти. Кафедра активно співпрацює зі стартап-центром НТУ «ХПІ» Spark.

Науковi напрями

До спектру наукових інтересів викладачів та аспірантів кафедри входять такі напрямки:

 • управління розвитком промислових підприємств;
 • розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні та світі;
 • управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств на світових ринках наукомісткої продукції;
 • диджиталізація бізнесу та управлінської діяльності;
 • використання інформаційних технологій і систем у менеджменті;
 • вплив конкурентних стратегій на результативність бізнесу;
 • управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на підприємствах
 • інші.

Спеціальність, освітня програма

 • 073 «Менеджмент» (освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів «Бізнес-адміністрування» (англійською мовою), «Міжнародний бізнес», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Проєктний менеджмент» (бакалавр)).