Менеджмент

Прохоренко Олена Вікторівна Завiдувач кафедри

Прохоренко Олена Вікторівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Презентаційне відео про кафедру

Кафедра менеджменту заснована у 1991 році доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Івіним Леонідом Миколайовичем.

На кафедрі здійснюється підготовка у галузі знань 07 «Управління та адміністрування»: за спеціальністю 073 «Менеджмент» за трьома освітніми програмами (ОП) бакалаврського та магістерського рівнів:

• «Бізнес-адміністрування (англійською мовою)»
• «Міжнародний бізнес»
• «Менеджмент організацій і адміністрування»

За спеціальністю 073 «Менеджмент» кафедра здійснює також підготовку докторів філософії.

За більш ніж 30-річний період кафедрою здійснено підготовку і випуск більше 2000 фахівців в області менеджменту. Протягом 2017-2021 рр. на кафедрі підготовлено та захищено 8 кандидатських дисертацій. В аспірантурі навчається 16 аспірантів, з яких 10 – іноземці.

Підготовку фахівців здійснює професорсько-викладацький склад, в якому є 3 доктори наук, 7 професорів, 20 доцентів і кандидатів наук. Викладачі кафедри мають практичний міжнародний досвід та володіють англійською, що дає змогу проводити навчання як українською, так і англійською мовами.

Навчальний процес орієнтований на взаємодію з потенційними працедавцями – як українськими , так і міжнародними компаніями,. Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам, студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах, Кафедра має широкі зв’язки з провідними університетами Польщі, Словенії, Італії, Іспанії та інших країн, де кращі студенти мають можливість одержати додаткові знання в теоретичній і практичній областях за програмами міжнародної студентської мобільності ERASMUS+, удосконалити іноземну мову, одержати другий диплом.

Місцями роботи випускників є організації будь-якої форми власності та організаційно-правої форми. Вони працюють на посадах керівників і менеджерів різного рівня, фахівців департаментів. Крім того, окремі випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу.

Студенти кафедри беруть активну участь у міжвузівських олімпіадах, міжнародних конференціях, розробляють проекти у межах учбово-методичного об’єднання спеціальностей.

 

Науковi напрями

До спектру наукових інтересів викладачів та аспірантів кафедри входять такі напрямки:

• управління розвитком промислових підприємств;
• розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні та світі;
• управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств на світових ринках наукомісткої продукції;
• діджиталізація бізнесу
• використання інформаційних технологій і систем у менеджменті;
• вплив конкурентних стратегій на результативність бізнесу;
• управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами на промислових підприємствах
• інші.

Спеціальність, освітня програма

  • 073 «Менеджмент» (освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів «Бізнес-адміністрування» (англійською мовою), «Міжнародний бізнес», «Менеджмент організацій і адміністрування»).