Обробка металів тиском

Чухліб Віталій Леонідович Завiдувач кафедри

Чухліб Віталій Леонідович

Сайт кафедри

Про кафедру

Перші згадки про спеціальність “Обробка металів тиском” у Національному Технічному Університеті «Харківський Політехнічний Інститут» пов’язані з самим заснуванням НТУ «ХПІ» у 1885 році, а його професор Петро Матвійович Мухачов, який згодом був ректором НТУ «ХПІ» на протязі 1905-1915 років, почав керувати роботами студентами та щорічно випускати по 2-3 інженера з обробки металів тиском. В той час не існувало кафедр в сучасному розумінні, а були відділення, на яких навчалися студенти. Підготовка фахівців з обробки металів тиском проводилась на механічному відділенні. Вже в перший набір 1885 року було 2 студента по ковальському виробництву, які і склали перший випуск у 1890 році.

Спеціальність має гарну наукову базу – теорію пластичності. Теорія пластичності – це фундаментальна наука про поводження матеріалу в стані пластичності. Вона розроблена із широким використанням вищої математики і комп’ютерної техніки. Зараз на кафедрі активно використовуються сучасні інформаційні технології з комп’ютерного моделювання процесів обробки металів тиском. Завдяки плідній співпраці з компанією “Micas Simulation Ltd” (Оксфорд, Велика Британія), кафедрі було надано програмний продукт QFORM, який дозволяє моделювати найрізноманітніші процеси обробки металів тиском.

Спеціальність є широкопрофільною. Випускник цієї спеціальності може працювати: 1. Інженером-конструктором по проектуванню ковальсько-штампувальних, а також по системам автоматизованого проектування цих машин; 2. Інженером-технологом по виготовленню ковальсько-штампувальних машин; 3. Інженером-технологом по куванню й об’ємному штампуванню металу; 4. Інженером-технологом по листовому штампуванню; 5. Інженером-конструктором по штампах, а також по автоматизації їхнього проектування і виготовлення; 6. Інженером-технологом по виготовленню штампів; 7. Інженером по механізації й автоматизації процесів ОМТ із використанням комп’ютера. Робота з кожної спеціалізації припускає, як широке використання систем автоматизованого проектування (САПР), так і їхню розробку. По кожному з перерахованих видів діяльності випускник може працювати на різних посадах.

У 2019 році кафедра відзначає ювілей – 90-річчя її заснування, як відокремленого підрозділу в структурі Національного Технічного Університету «Харківський Політехнічний Інститут». З нагоди цієї події біля центрального входу в навчальний корпус У1 встановлений символічний пам’ятний знак. Він символізує прагнення людини до втілення своєї мрії, про що свідчить напис на ньому “Стань Ковалем Своєї  Мрії ”.

Кафедра пройшла за роки свого існування великий шлях, але все ще попереду і майбутнє в руках абітурієнтів і студентів – ковалів своєї мрії разом з нами – викладачами нашої рідної кафедри!

Науковi напрямки

  1. Оптимізація технологічних процесів холодного видавлювання і конструкцій штампів. За результатами НДР і ДКР у цій області було опубліковано 4 монографії, понад 100 статей, отримані 50 авторських посвідчень, 5 медалей ВДНГ. Була захищена докторська і 18 кандидатських дисертацій.
  2. Автоматизоване проектування процесів видавлювання і конструкцій високостійких штампів для видавлювання. По цьому напрямку було виконано 3 кандидатські дисертації, створена одна з перших версій САПР штампів для холодного видавлювання, опубліковані більш 20 статей.
  3. Розробка і дослідження технологічних процесів виробництва гнутих профілів. Проектування профілезгинального устаткування нового покоління, у тому числі модульного, мобільного, що трансформується. У цій області опублікована монографія, більш 70 науково-технічних статей, створено 30 винаходів, отримано 5 медалей ВДНГ. По цьому напрямку було захищено 2 кандидатські дисертації, підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації.
  4. Виконання досліджень напружено-деформованого стану металу і вимірів енергосилових параметрів технологічних процесів ОМД із використанням геометричних і тензометричних методів, а також основних стандартних іспитів на розтягання, стиск, визначення твердості та інші.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Спеціальність 131 – «Прикладна механіка»
  • Спеціалізація 131.08 «Обладнання та технології обробки тиском»