Обробка металів тиском

Чухліб Віталій Леонідович Завiдувач кафедри

Чухліб Віталій Леонідович

Сайт кафедри

Про кафедру

Перші згадування про спеціальність «Обробка металів тиском» зв’язані із серединою 20-х років, коли в рамках кафедри «Паровозобудування» професор Мухачев П.М. почав випускати 1…2 інженерів по обробці металів тиском. З 1930 року на кафедрі «Обробка металів тиском» почали готувати фахівців з кування і штампування. Кваліфікація інженерів-механіків, що випускались, дозволяла їм проектувати й експлуатувати ковальсько-штампувальне устаткування, штампи і технологічне оснащення, а також розробляти технологічні процеси кування, штампування, пресування, видавлювання, висадження і т.п. В даний час кафедра готує бакалаврів інженерної механіки (4 роки навчання), спеціалістів інженерної механіки (5,5 років навчання), магістрів інженерної механіки (6 років навчання), а також кандидатів технічних наук (післядипломне навчання в аспірантурі) і докторів технічних наук (за допомогою докторантури). Обробка металів тиском (ОМТ) – самий економічний і продуктивний вид обробки різних матеріалів. Головною особливістю ОМТ є те, що вона забезпечується шляхом пластичного деформування без руйнування вихідної заготовки силовим впливом інструменту. Обробка тиском дуже широко застосовується для виготовлення багатьох машин, механізмів, споруд і різних виробів. Такі вироби, як автомобіль, мотоцикл, велосипед, літак, навіть побутовий посуд, значною мірою, виготовляються з металу із широким використанням обробки металів тиском. Можна без перебільшення сказати, що весь навколишній нас світ речей не був би таким, який він є, якби не застосування обробки тиском. З використанням цього процесу роблять такі маленькі деталі, як секундна стрілка годинника і такі великі, як днище казана для атомної електростанції. Обробка металів тиском – це самий продуктивний і економічний вид обробки металів. Застосовуючи обробку тиском можна виготовляти з листового металу в штампі тисячі деталей у хвилину на одному пресі. Цей процес легко піддається механізації й автоматизації. Продуктивність обробки тиском у сотні і тисячі разів вища, ніж обробка різанням. Багато деталей можна штампувати без відходу або з малим відходом металу. Немає іншого виду обробки металу, що міг би суперничати з ним по економічності і продуктивності. Спеціальність «Обладнання для обробки металів тиском» має гарну наукову базу – теорію пластичності. Теорія пластичності – це фундаментальна наука про поводження матеріалу в стані пластичності. Вона розроблена із широким використанням вищої математики і комп’ютерної техніки. При навчанні на кафедрі студенти слухають лекції і користуються підручником «Теорія обробки металів тиском» доктора технічних наук, професора Євстратова Віталія Олексійовича, науковою основою якої є теорія пластичності. Процеси обробки металів тиском цікаві і привабливі також тим, що в них можливо ефективне використання таких факторів, як загальне або місцеве нагрівання заготовки, глибоке охолодження, зміна швидкості деформування, зміцнення металу на необхідній ділянці. Можливо, навіть штампувати рідкий метал. Вплив ряду факторів на обробку металу тиском ще не цілком вивчене і, можливо зацікавить майбутніх випускників НТУ «ХПИ». Спеціальність «Обладнання для обробки металів тиском» є широкопрофільною. Випускник по цій спеціальності може працювати: 1. Інженером-конструктором по проектуванню ковальсько-штампувальних машин (пресів, молотів, маніпуляторів, роторним лініям, автоматизованим комплексам і ін.), а також по системах автоматизованого проектування цих машин; 2. Інженером-технологом по виготовленню ковальсько-штампувальних машин; 3. Інженером-технологом по куванню й об’ємному штампуванню металу; 4. Інженером-технологом по листовому штампуванню; 5. Інженером-конструктором по штампах, а також по автоматизації їхнього проектування і виготовлення; 6. Інженером-технологом по виготовленню штампів; 7. Інженером по механізації й автоматизації процесів ОМТ із використанням ПК. Робота з кожної спеціалізації припускає, як широке використання систем автоматизованого проектування (САПР), так і їхню розробку. По кожному з перерахованих видів діяльності випускник може працювати на різних посадах – від майстра до головного інженера і керівника виробництва. Випускники кафедри ОМТ (магістри) або кандидати технічних наук можуть проводити дослідження пластичної формозміни металу і визначати параметри нових технологічних процесів.

Науковi напрямки

1. Оптимізація технологічних процесів холодного видавлювання і конструкцій штампів. Науковий керівник професор Євстратов В.О. За результатами НДР і ДКР у цій області було опубліковано 4 монографії, понад 100 статей, отримані 50 авторських посвідчень, 5 медалей ВДНГ. Була захищена докторська і 18 кандидатських дисертацій.

2. Автоматизоване проектування процесів видавлювання і конструкцій високостійких штампів для видавлювання. Науковий керівник професор Євстратов В.О. По цьому напрямку було виконано 3 кандидатські дисертації, створена одна з перших версій САПР штампів для холодного видавлювання, опубліковані більш 20 статей.

3. Розробка і дослідження технологічних процесів виробництва гнутих профілів. Проектування профілезгинального устаткування нового покоління, у тому числі модульного, мобільного, що трансформується. Науковий керівник Плєснецов Ю.О. У цій області опублікована монографія, більш 70 науково-технічних статей, створено 30 винаходів, отримано 5 медалей ВДНГ. По цьому напрямку було захищено 2 кандидатські дисертації, підготовлено до захисту 2 кандидатські дисертації.

4. Виконання досліджень напружено-деформованого стану металу і вимірів енергосилових параметрів технологічних процесів ОМД із використанням геометричних і тензометричних методів, а також основних стандартних іспитів на розтягання, стиск, визначення твердості по Вікерсу і Бринелю.

5. Систематизація і класифікація, розробка національної термінології по напрямку “Процеси і машини обробки тиском”. Розробка стандартів України на терміни і визначення, створення нормативно-технічної документації на нові види металопродукції. Науковий керівник професор Євстратов В.О.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування