Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском

Чухліб Віталій Леонідович Завiдувач кафедри

Чухліб Віталій Леонідович


Сайт кафедри

Про кафедру

У сучасному світі практично всі етапи створення продукції тісно пов’язані з комп’ютерними технологіями та сучасним програмним забезпеченням. Вже сплинули часи, коли розрахунки робили на папері, а креслення створювали олівцем. Зараз місце паперу і олівця зайняли комп’ютерні технології, однак фахівців, які на високому рівні володіють комп’ютерним проектуванням і моделюванням процесів обробки тиском в Україні почали готувати відносно недавно.

В таких умовах попит на висококваліфікованих фахівців у сфері комп’ютерного проектування інструменту і моделювання процесів обробки тиском різних матеріалів і композитів з кожним роком зростає.

Крім того, індустрія швидко розвивається в усьому світі, і вимагає створення виробництв з використанням інноваційних технологій. Втіленням новітніх результатів науково-технічного прогресу у сферу проектування і модернізації техніки і технології необхідно забезпечити організацію самого процесу проектування, його оптимізації та інтеграції. Виробництва із застосуванням сучасних технологій при використанні оптимальних режимів виготовлення виробів дозволяють знизити витрати і підвищити конкурентоспроможність для цієї галузі.

Тому комп’ютерне моделювання, проектування, розробку технологічних процесів можуть здійснювати тільки висококваліфіковані фахівці, які підготовлені за відповідним профілем і мають відповідні навички.

Навчальні програми на кафедрі побудовані таким чином, щоб підготувати всебічно розвиненого, якісного і сучасного фахівця. Велика увага приділяється як теоретичним основам спеціальності, так і практичним заняттям, на яких студенти створюють 3D моделі, займаються комп’ютерним моделюванням з використанням сучасного програмного забезпечення і виконують апробацію моделювання на лабораторних заняттях. Лабораторія кафедри оснащена сучасним обладнанням, яке використовується на провідних заводах і підприємствах галузі.

Навчання передбачає вивчення в розширеному обсязі програмування, моделювання та оптимізації технологічних процесів, методів пошуку технічних рішень і експериментальних досліджень, а також розробку і експлуатацію автоматизованих систем і технологій комп’ютерного проектування.

Під час навчання студенти набувають знання за напрямами:

 • Комп’ютерне моделювання та проектування
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні комплекси
 • Експлуатація та комп’ютерна діагностика обладнання
 • Комп’ютерна графіка та промисловий дизайн
 • Маркетинг нових конструкційних матеріалів
 • Системи автоматизованого проектування
 • Розробка об’єктно-орієнтованих систем для інноваційних технологій

При підготовці фахівця з комп’ютерного проектування дуже важливо використовувати сучасні програмні комплекси. Під час навчання студенти опановують такі програмні комплекси: QForm, SolidWorks, Компас 3D, Inventor, ANSYS, AutoCAD, CATIA.

Знання та навички, які отримують студенти під час навчання, дозволяють працевлаштуватися в широкому спектрі підприємств України і світу.

Науковi напрями

 1. Комп’ютерне моделювання та експериментальне дослідження процесу кування з вихідною нерівномірністю властивостей
 2. Дослідження, розробка й впровадження технологічних процесів виробництва гнутих профілів
 3. Розробка інтелектуальної системи керування роботів –маніпуляторів
 4. Розробка та дослідження технології листового штампування
 5. Комп’ютерне моделювання та розробка оптимальних режимів деформування суцільнокатаних залізничних коліс
 6. Дослідження, розробка й впровадження технологічних процесів об’ємного штампування деталей зі сталі й сплавів кольорових металів
 7. Розробка комп’ютерних моделей з використанням метода скінчених елементів

Спеціальність, освітня програма

 • Спеціальність 131 – «Прикладна механіка»
 •  131.08 «Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском»