Комп’ютерна інженерія та програмування

Заковоротний Олександр Юрійович Завiдувач кафедри

Заковоротний Олександр Юрійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра комп’ютерної інженерії та програмування (КІП) готовить фахівців 12-галузі знань  «Інформаційні технології» та є базовою кафедрою в НТУ «ХПІ» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». Кафедра КІП має 60-річну історію та є однією з перших кафедр України, яка готує фахівців з обчислювальної техніки та програмування.  На кафедрі працюють 12 докторів та 23 кандидати технічних наук. В рамках навчання на кафедрі КІП передбачено залучення до викладання фахівців відомих ІТ-компаній, проведення занять на сучасній лабораторній базі кафедри, що була створена спільно з ІТ-компаніями EPAM, NIX Solutions та GLOBALLOGIC Україна, які оснащені сучасними технічними і програмними засобами.

Випускники кафедри працюють в України і поза її межами на посадах: адміністратори обчислювальної мережі (Network administrator), тестувальників (QA Engineer),  розробники ПЗ (Middle, Senior Developer), бізнес-аналітики (Business Analyst), архітектори програмного забезпечення (Software Architect), менеджери проектів (Project Manager),  керівники ІТ-підрозділів та ін.  Нашими роботодавцями є провідні компанії України, які розробляють апаратне і програмне забезпечення. Серед них відомі харківські підприємства: «EPAM Systems», «Lineup Team OU», GlobalLogic, «NIX Solutions Ltd», «INSART», «TEAM International Services, Inc», «ЗЕДФОРТ ГРУП» та ін.

Науковi напрями

В даний час на кафедрі склалися наступні науково-дослідницькі напрями, в рамках яких аспірантами та докторантами захищаються дисертації:

  • моделювання та управління складними технічними об’єктами (керівник Дмитрієнко В.Д.);
  • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для діагностики, керування та оптимізації технічних та біомедичних об’єктів (керівник Поворознюк А.І.);
  • методи обробки та захисту інформації у комп’ютерних системах (керівник Кучук Г.А.).

Спеціальність, освітня програма

Спеціальність 123 “Комп’ютерна інженерія” – це спеціальність, що поєднує науку та технологію проектування, побудови, впровадження та обслуговування програмних та апаратних компонентів сучасних обчислювальних систем та комп’ютерного обладнання, систем управління; займається розробкою комп’ютерних ігор, сайтів та веб-додатків, дослідженнями в галузі штучного інтелекту, мобільних застосунків та робототехніки, розробленням прикладного та системного програмного забезпечення.

Комп’ютерний інженер – це фахівець в області комп’ютерної індустрії (проектування мобільних пристроїв, засобів обчислювальної техніки, систем управління та ін.), програмної індустрії (програмування різних систем, мобільних пристроїв, комп’ютерних ігор, машинного навчання (Machine Learning), обробки великих обсягів даних (Big Data) розробки сайтів та веб-додатків, телекомунікаційної галузі (технологія обробки інформації, високошвидкісні мережі зв’язку та ін.), біомедичної промисловості (розробка комп’ютеризованих діагностичних приладів і систем), робототехніки, контролю і управління процесами, аерокосмічної промисловості (створення і управління безпілотниками та ін.).

Кафедра КІП веде підготовку студентів за двома освітньо-професійними програми: «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри» та «Прикладна комп’ютерна інженерія». Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється українською та англійською мовами за трьома акредитованими освітніми рівнями навчання: першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії).

Освітні програми містять наступні вибіркових компоненти:

  1. “Комп’ютерні системи та мобільні пристрої”.

Об’єктом навчання за спеціалізацією є її спрямованість на розробку сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем,  інженерії комп’ютерних ігрових технологій, апаратних засобів захисту інформації,  структури та функціонування мікропроцесорів, реверсного програмування, паралельних та розподілених обчислень.

  1. “Системне програмування та розробка комп’ютерних ігор”.

Особливістю дисциплін блоку є  спрямованість на освоєння  архітектури  комп’ютерних ігор, програмних засобів захисту інформації, програмування мікропроцесорів, методів штучного інтелекту та машинного навчання, теорії формальних мов, граматик і автоматів,  методів Green Computing, паралельного програмування тощо.

  1. “Інноваційний кампус”.

Фокусом навчання за спеціалізацією є  перехід від декларативної схеми навчання, основою якої є придбання знань, до проектної схеми, спрямованої на придбання практичних навичок створення продуктів і систем. Навички в розробці програмних продуктів підкріплюються вивченням програмування  систем реального часу та програмної технології DOT NET.

  1. «Web-дизайн та Internet-програмування».

Блок спрямований на проектування сайтів та веб-додатків, проектування інтерфейсів, розробку креативної концепції сайту, створення дизайну сайту, макетів сторінок, мультимедіа-об’єктів, програмування (розробка функціональних інструментів) або інтеграція у систему управління вмістом (CMS), оптимізація та розміщення матеріалів сайту, тестування та обслуговування сайту, публікація проекту на хостингу, 3D-моделювання, програмного та інформаційного забезпечення для розумних об’єктів.