Охорона праці та навколишнього середовища

Березуцький Вячеслав Володимирович Завiдувач кафедри

Березуцький Вячеслав Володимирович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра була створена в 1963 році. Щорічно в навчальному процесі вона охоплює понад 6 тисяч студентів усіх форм навчання (денної та заочної). Кафедра виконує навчання з наступних загальноіженерних дисциплін: Основи охорони праці, Охорона праці в галузі, Безпека життєдіяльності, Екологія, Цивільний захист. У штаті кафедри працює більше 30 викладачів, серед яких професори, доценти, кандидати технічний і біологічних наук. Середній вік викладачів кафедри не перевищує 40 років. В 2000 році на кафедрі створена Спілка фахівців з Безпеки життєдіяльності людини, членами якої є провідні спеціалісти м. Харкова, регіонів України й Росії, чисельність якої постійно збільшується. З 1985 року при кафедрі працює контрольно-вимірювальна лабораторія з охорони праці й навколишнього середовища, яка забезпечує контроль за дотриманням нормативних показників у навчальних і наукових лабораторіях політехнічного університету. Кафедра має комп’ютерну техніку, підключена до локальної мережі університету й має вихід в всесвітню мережу Internet. Кафедра має навчальні й наукові лабораторії з оснащенням. Лабораторії оснащені макетами, стендами й іншим унікальним устаткуванням. В 2008 році кафедрою була проведена міжнародна студентська олімпіада з “Безпеки життєдіяльності”. Щорічно кафедра проводить міжнародну конференцію з Безпеки життєдіяльності людини. Кафедра активно співпрацює з Європейською Асоціацією з Безпеки (EAS). Є однією з провідних кафедр України з питань підвищення кваліфікації викладачів.

Науковi напрямки

Розробка і удосконалення системи управління охороною праці на виробництві (СУОП). Розробка карт ризиків для робочих місць підприємств. Розробка технологій з захисту навколишнього середовища від забруднень. Наукова праця в області безпеки життєдіяльності людини. Виконання вимірів параметрів умов праці й навколишнього середовища в приміщеннях і на території інституту. Виконані проекти: Технологія й устаткування очищення вод, які вміщують хром та інші іони металів. Технологія й устаткування очищення, регенерації й деструкції мастильно-охолоджувальних рідин. Технологія й устаткування очищення й регенерації миючих розчинів. Мобільна мийка легкових автомобілів з регенерацією води й автономним джерелом електроживлення. Технологія й устаткування очищення вод від нафтових домішок. Технологія й устаткування з утилізації металловміщуючих відходів, процесів шліфування поверхні металевих виробів. Розробка показника екологічної безпеки промислового підприємства. Технологія й устаткування біологічного очищення промислових вод.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Спеціальність: 263 – “Цивільна безпека”.
Спеціалізація: 263-1 – “Охорона праці”