Безпека праці і навколишнього середовища

Березуцький Вячеслав Володимирович Завiдувач кафедри

Березуцький Вячеслав Володимирович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра була створена в 1963 році. Щорічно в навчальному процесі вона охоплює понад 5 тисяч студентів усіх форм навчання (денної, заочної та дистанційної).

Кафедра виконує навчання з наступних загальноіженерних дисциплін: Безпека життєдіяльності, Екологія, Основи провесійної безпеки та здоров’я людини, Безпека праці в професійній діяльності.

У штаті кафедри працює більше 30 викладачів, серед яких професори, доценти, доктори та кандидати технічний і біологічних наук. Середній вік викладачів кафедри не перевищує 40 років.

З 1985 року при кафедрі працює контрольно-вимірювальна лабораторія з охорони праці й навколишнього середовища, яка забезпечує контроль за дотриманням нормативних показників у навчальних і наукових лабораторіях політехнічного університету.

Кафедра має комп’ютерну техніку, підключена до локальної мережі університету й має вихід в всесвітню мережу Internet. Кафедра має навчальні й наукові лабораторії з оснащенням. Лабораторії оснащені макетами, стендами й іншим унікальним устаткуванням.

В 2008 році кафедрою була проведена міжнародна студентська олімпіада з “Безпеки життєдіяльності”. Щорічно кафедра проводить міжнародну конференцію “Безпека людини в сучасних умовах”.

Кафедра активно співпрацює з Європейською Асоціацією з Безпеки (EAS) та є її активним членом. Є однією з провідних кафедр України з питань підвищення кваліфікації викладачів.

Науковi напрямки

Розробка і удосконалення системи управління охороною праці на виробництві (СУОП). Розробка карт ризиків для робочих місць підприємств. Розробка технологій з захисту навколишнього середовища від забруднень. Наукова праця в області безпеки життєдіяльності людини.
Виконання вимірів параметрів умов праці й навколишнього середовища в приміщеннях і на території інституту.

Виконані проекти:

  • Технологія й устаткування очищення вод, які вміщують хром та інші іони металів.
  • Технологія й устаткування очищення, регенерації й деструкції мастильно-охолоджувальних рідин.
  • Технологія й устаткування очищення й регенерації миючих розчинів.
  • Мобільна мийка легкових автомобілів з регенерацією води й автономним джерелом електроживлення.
  • Технологія й устаткування очищення вод від нафтових домішок.
  • Технологія й устаткування з утилізації металловміщуючих відходів, процесів шліфування поверхні металевих виробів.
  • Розробка показника екологічної безпеки промислового підприємства.
  • Технологія й устаткування біологічного очищення промислових вод.

 

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Спеціальність: 263 – “Цивільна безпека”.
Спеціалізація: 263-01 – “Охорона праці”.