Органічний синтез та фармацевтичні технології

Куценко Сергій Анатолійович Завiдувач кафедри

Куценко Сергій Анатолійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра була заснована в 1885 р., за час свого існування підготувала біля 2100 спеціалістів. На даний період кафедра веде підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

8.051301 – “Хімічна технологія органічних речовин”
Спеціальність є базовою для промисловості органічного та нафтохімічного синтезу – основи виробничої діяльності хімічної промисловості України. Великі перспективи відкриваються в сфері наукових досліджень за темами кафедри:

 • нанотехнології в хімії та біології
 • фізика і хімія люмінофорів
 • хімія арил- та гетерилгліоксалей
 • аномерні аміди (синтез, будова, властивості)
 • створення каталізаторів фазового переносу нового типу

На кафедрі проводиться ліцензування нової спеціальності 8.05130111 – “Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”

Фахівці з цієї спеціальності проходитимуть підготовку по технологіям виробництва харчових добавок і їх використання, технологіям виробництва косметичних препаратів різного призначення, вмінню орієнтуватися в широкому спектрі косметичних інгредієнтів, володінню методами аналізу харчових добавок і компонентів косметичних засобів, вмінню організовувати промислове виробництво даних продуктів.

Працевлаштування випускників на підприємствах

 • хімічної промисловості («Завод хімічних реактивів», ООО «Полімерприлад»);
 • парфумерно-косметичної промисловості (ООО «Аромат», ТК Procter & Gamble);
 • фармацевтичної промисловості (ФК «Здоров’я»);
 • харчової промисловості («Наша Марка», «Вітамакс»);
 • органах санітарно-гігієнічного контролю;
 • управління у справах захисту прав споживачів (контроль за якістю продукції та її сертифікація);
 • науково-дослідних установах (Державний науковий центр лікарських засобів, Національний технічний комплекс «Інститут Монокристалів» НАН України).

Після 4 років навчання випускники отримують диплом бакалавра з хімічної технології, після 5,5 років навчання – диплом інженера-хіміка і після 6 років навчання – диплом інженера-хіміка-дослідника.

Навчальні плани спеціальностей відповідають світовим та вітчизняним стандартам і забезпечують глибоку фундаментальну та практичну підготовку фахівців згідно професійно-освітніх програм трьох рівнів освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр.

На рівні магістратури кафедра впроваджує новий напрямок спеціалізації, що пов’язаний із застосуванням нанотехнологій та наноматеріалів в органічному та біохімічному синтезі.

Студенти, що успішно закінчили навчання за спеціальністю, мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Науковi напрями

 • нанотехнології в хімії та біології
 • фізика і хімія люмінофорів
 • хімія арил- та гетерилгліоксалей
 • аномерні аміди (синтез, будова, властивості)
 • створення каталізаторів фазового переносу нового типу

Спеціальність, освітня програма

 • Хімічна технологія органічних речовин
 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів