Безпека праці та навколишнього середовища

Вамболь Сергій Олександрович Завiдувач кафедри

Вамболь Сергій Олександрович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра була створена в 1963 році. Щорічно в навчальному процесі вона охоплює понад 5 тисяч студентів усіх форм навчання (денної, заочної та дистанційної).

Кафедра виконує навчання з наступних загальноінженерних дисциплін: Екологія, Основи професійної безпеки та здоров’я людини, Безпека праці в професійній діяльності.

У штаті кафедри працює 25 викладачів, серед яких професори, доценти, доктори та кандидати технічний і біологічних наук. Середній вік викладачів кафедри не перевищує 54 роки.

Кафедра має комп’ютерну техніку, підключена до локальної мережі університету й має вихід в всесвітню мережу Internet. Кафедра має навчальні й наукові лабораторії з оснащенням. Лабораторії оснащені макетами, стендами й іншим унікальним устаткуванням.

В 2008 році кафедрою була проведена міжнародна студентська олімпіада з «Безпеки життєдіяльності». Щорічно кафедра проводить міжнародну конференцію «Безпека людини в сучасних умовах».

Кафедра активно співпрацює з Європейською Асоціацією з Безпеки (EAS) та є її активним членом. Також є однією з провідних кафедр України з питань підвищення кваліфікації викладачів.

Науковi напрями

Науковими напрямками роботи кафедри є:

– Розробка і удосконалення системи управління охороною праці на виробництві (СУОП).
– Розробка карт ризиків для робочих місць підприємств.
– Розробка технологій з захисту навколишнього середовища від забруднень.
– Наукова праця в області безпеки життєдіяльності людини.

Виконані проекти:

• Технологія й устаткування очищення вод, які вміщують хром та інші іони металів.
• Технологія й устаткування очищення, регенерації й деструкції мастильно-охолоджувальних рідин.
• Технологія й устаткування очищення й регенерації миючих розчинів.
• Мобільна мийка легкових автомобілів з регенерацією води й автономним джерелом електроживлення.
• Технологія й устаткування очищення вод від нафтових домішок.
• Технологія й устаткування з утилізації металловміщуючих відходів, процесів шліфування поверхні металевих виробів.
• Розробка показника екологічної безпеки промислового підприємства.
• Технологія й устаткування біологічного очищення промислових вод.

Спеціальність, освітня програма

Спеціальність: 263 – «Цивільна безпека».
Освітня програма: 263.01 – «Охорона праці».