Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів

Хавін Валерій Львович Завiдувач кафедри

Хавін Валерій Львович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра “Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів” була утворена у лютому 2017р. при об’єднанні загальної кафедри “Опір матеріалів” та випускаючої кафедри “Газогідромеханіка і тепломасообмін”.

З 2018р. на кафедрі ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю «113 Прикладна математика», конкурсна пропозиція «Комп’ютерне та математичне моделювання».

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 13 викладачів (9 штатних і 4 сумісників), серед них 3 докторів технічних наук, професорів, 3 професори НТУ «ХПІ», 5 доцентів.

Телефон: (057) 707-61-78, E-mail: VKhavin@kpi.Kharkov.ua

Поштова адреса: кафедра «Механіка суцільних середовищ і опір матеріалів», НТУ «ХПІ», м. Харків, вул. Кирпичова 2, 61002, Україна.

Науковi напрямки

  • Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів.
  • Програмне забезпечення системного проектування.
  • Розробка підходів та математичних моделей для аналізу міцності, жорсткості й стійкості портативного металооброблюючого обладнання.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

Випускаюча спецiaльність
«113 Прикладна математика»

Конкурсна пропозиція
«Комп’ютерне та математичне моделювання»

Спеціалізація
«Програмне забезпечення системного проектування»