Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів

Хавін Валерій Львович Завiдувач кафедри

Хавін Валерій Львович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра “Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів” була утворена у лютому 2017р. при об’єднанні загальної кафедри “Опір матеріалів” та випускаючої кафедри “Газогідромеханіка і тепломасообмін”

З 2018р. на кафедрі ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки», спеціалізація «Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів».

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 16 викладачів (9 штатних і 7 сумісників), серед них 5 докторів технічних наук, професорів, 2 професори НТУ «ХПІ», 6 доцентів.

Телефон: (057) 707-61-78, E-mail: VKhavin@kpi.kharkov.ua

Поштова адреса: кафедра «Механіка суцільних середовищ і опір матеріалів», НТУ «ХПІ», м. Харків, вул. Кирпичова 2, 61002, Україна.

Науковi напрямки

  • Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • «Комп’ютерні науки» – «Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів»