Міжкультурна комунікація та іноземна мова

Сергеєва Тетяна Вікторівна Завiдувач кафедри

Сергеєва Тетяна Вікторівна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедру було відкрито в Національному технічному університеті «ХПІ» 2 лютого 2004 року. Підготовка фахівців з актуальної для сучасної України кваліфікації менеджера, економіста, фахівця в області інформаційних і комп’ютерних технологій вимагає поглибленого вивчення певних дисциплін, як з іноземної мови, так і з теорії і практики міжкультурної комунікації, тому ця кафедра покликана обслуговувати саме навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу і факультет комп’ютерних та інформаційних технологій).

Телефон: (057) 707-69-70

Кафедра здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 061 Журналістика

(Спеціалізація 061-01 «Медіакомунікації»)

(денна форма навчання, термін навчання – 1 р. 4 м.)

Науковi напрями

  • Медіа-комунікації
  • Гендерні особливості ділової комунікації
  • Дистанційне навчання
  • PR- технології
  • Медіа-комунікації

Спеціальність, освітня програма

  • Медіа-комунікації