Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів

Хавін Валерій Львович Завiдувач кафедри

Хавін Валерій Львович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра утворена в 2017 р. шляхом приєднання кафедри «Газогідромеханіка і тепломасообмін» до кафедри «Опір матеріалів».
На кафедрі ведеться підготовка бакалаврів за спеціальністю «Прикладна механіка» і магістрів за спеціальністю «Прикладна математика», спеціалізація – «Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів».
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 17 викладачів (9 штатних і 8 сумісників), серед них 5 докторів технічних наук, професорів, 3 професори НТУ «ХПІ», 6 доцентів.
Телефон: (057) 707-61-78, E-mail: VKhavin@kpi.Kharkov.ua
Поштова адреса: кафедра «Механіка суцільних середовищ і опір матеріалів», НТУ «ХПІ», м. Харків, вул. Кирпичова 2, 61002, Україна.

Науковi напрямки

  • Механіка структурно-пов’язаних механічних і технологічних систем.
  • Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів.

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • «Комп’ютерне моделювання теплових і механічних процесів»
  • «Прикладна математика»