Технічна кріофізика

Сiпатов Олександр Юрiйович Завiдувач кафедри

Сiпатов Олександр Юрiйович

Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра «Технічна кріофізика» входить до складу фізико-технічного факультету. Була заснована у 1977 році відомим професором А.Г.Подольським, вченим в галузі фізики низьких температур. У нас працюють фахівці, які проводять теоретичні і практичні розробки та впроваджують новітні технології в області енергомашинобудування. Випускники отримують фундаментальну підготовку з низькотемпературного енергомашинобудування, побутового та промислового холодильного обладнання, систем кондиціювання та очистки повітря, кріобіологічної та кріомедичної техніки, низькотемпературної фізики твердого тіла та нанотехнологій.

Підготовка студентів з кріогенної техніки проходить на кафедрі та у філіалі при Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України та інституті кріобіології та кріомедицини НАН України.

Випускникам надається кваліфікація:
на рівні бакалавра– бакалавр з енергомашинобудування;
на рівні спеціалістаінженер-енергетик;
на рівні магістрапрофесіонал з енергетики та енергетичного машинобудування.
При кафедрі функціонує аспірантура.
Телефони: (057) 707-63-30, (057) 707-67-30

Напрямки підготовки:

  • кріогенна техніка
  • холодильна техніка
  • системм кондиціонування
  • теплові насоси
  • кріобіологія та кріомедицина
  • нанотехнології
  • фізика низьких температур
  • автоматика та системи контролю.

Абітурієнту:

Заяви на 1-й курс (крім прискорен.) приймаються тільки у електронній формі (через інтернет). Абітуриєнти, які не мають доступу в інтернет можуть подати заяви через комп’ютери приймальної комісії факультетуабо кафедри (корпус У/2, 3-й поверх, к. 313).

Зарахування на перший курс денного та заочного відділень для випускників середніх шкіл проводиться на конкурсній основі за результатами ЗНО.

Зарахування випускників технікумів та коледжів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на прискорений курс (3 роки бакалаврату) за результатами іспиту (співбесіди) за спеціальністю при наявності оригінала диплома молодшого спеціаліста.

Випускники довузівської системи НТУ «ХПІ» отримують додатково 10 балів.

Науковi напрямки

Нанотехнології. Кріобіологія. Кріомедицина. Надпровідність. Магніторезистивні системи для накопичувачів пам’яті. Тунельні явища у твердих тілах. Холодильне та кріогенне устаткування. Теплові насоси. Кондиціювання та вентиляція. Ресурсосбереження. Заморожування продуктів харчування і виробництво біодобавок. Зріджування газів та виробництво газових сумішей. Високочастотні властивості матеріалів при низьких температурах

Випускаючi спецiaльностi та спеціалізації

  • Енергетичне машинобудування, cпеціалізація: Кріогенна та холодильна техніка