Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Рищенко Михайло Іванович

Кафедра готує спеціаліістів за напрямком підготовки 6.051301, спеціальність 6.051301-06 «ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ».

1. розробка фізико-хімічних основ формування жаростійких покриттів захисної дії по металам на основі скла, емалей та тугоплавких сполук

2. низькотемпературний синтез порошків тугоплавких сполук та створення високоефективних конструкційних композиційних матеріалівв та вогнетривів

3. технологія створення силікатних та композиційних матеріалів та покриттів із заданими, у тому числі, спеціальними сластивостями шляхом регулювання фазо- та структуроутворення в умовах інтенсифікованої термообробки

4. фізико-хімичні основи створення в`яжущих матеріалів спеціального призначення та бетонів на їх основі

  • Хiмiчна технологiя тугоплавких неметалевих та силiкатних матерiалiв