Двигуни та гібридні енергетичні установки

Кравченко Сергій Сергійович Завiдувач кафедри

Кравченко Сергій Сергійович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра та двигунів гібридних енергетичних установок (двигуни внутрішнього згоряння) заснована у 1930 році. З 1980 року вона є базовою серед українських вузів з моторобудування. За час існування кафедра підготувала понад 4000 випускників. Сьогодні на кафедрі навчається близько 100 студентів. Обсяг ліцензійного набору є одним з найбільших в університеті.

Кафедра веде фундаментальну підготовку фахівців за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» (за освітніми програмами «Енергетика» та «Гібридні та електричні транспортні енергетичні установки») за напрямами:

  • «Двигуни та гібридні енергетичні установки транспортних засобів» (бакалаврат, магістратура);
  • «Інноваційна інженерія транспортних енергетичних установок» (магістратура).

Навчальний процес і наукові дослідження на кафедрі забезпечують 6 професорів, 5 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент, 2 завідувача лабораторіями і 2 інженери. На 1-6 курсах навчаються близько 100 чоловік. Серед викладачів кафедри 3 лауреата Державної премії України, 2 лауреата премії Кабінету Міністрів.

Кафедра має унікальну матеріально-технічну базу. Загальна площа кафедри близько 1700 кв. метрів. Вона включає аудиторії технічних засобів навчання, клас ЕОМ, лабораторії вимірів і паливної апаратури,два зали з 16 моторними стендами, де встановлено двигуни мінітехніки, автомобільні, тракторні, танкові, інші спеціальні двигуни, відсіки тепловозного та суднового двигунів. Філія кафедри діє на двох станціях технічного обслуговування автомобілів.

Навчальними планами підготовки студентів передбачено викладання понад 40 спеціальних дисциплін, у тому числі «Комп’ютерні технології в силових агрегатах транспортних засобів», «Хімотологія та нуль-вуглеводневі джерела живлення», «Системи автоматизованого проектування», «Конструкції енергетичних установок транспортних засобів», «Теорія двигунів внутрішнього згоряння», «Електричні двигуни транспортних засобів», «Динаміка та міцність силових агрегатів транспортних засобів», «Експлуатація та ремонт силових агрегатів транспортних засобів», «Транспортні засоби з двигунами та гібридними силовими установками», «Випробування силових агрегатів транспортних засобів», «Програмна інженерія в двигунобудуванні», «Методи математичної оптимізації в двигунобудуванні», «Теорія вірогідності, математична статистика та надійність енергетичних установок» та інші.

На кафедрі існує можливість вступу на англомовне навчання за магістерською програмою подвійних дипломів НТУ “ХПІ” та Варшавської Політехніки (Польща). Тривалість програми – 1 р. 9 міс. Студенти 2 семестри навчаються у Варшаві і проходять практику на підприємствах Польщі.

Випускники працевлаштовуються на державних і приватних конструкторських фірмах, центрах з продажу і технічного обслуговування автотехніки, СТО, машино-тракторних станціях, залізниці, морських і річкових суднах, об’єктах стаціонарної енергетики, підприємствах з добичі та транспортування нафти та газу. Випускникам кафедри, які виказали здібності до науково-дослідної діяльності надається можливість продовжити навчання у аспірантурі.

Науковi напрями

Основні наукові напрямки, за якими у теперішній час плідно працюють студенти, аспіранти, докторанти та науково-педагогічні співробітники кафедри спрямовані на дослідження та поліпшення процесів сумішоутворення і згоряння двигунів, покращення екологічних і економічних показників, забезпечення використання альтернативних палив та багатопаливності; підвищення ресурсних характеристик двигунів, використання перспективних матеріалів і технологій; розробку САПР, нових методик,математичних моделей, програмного забезпечення.

Кафедра активно співпрацює з іншими кафедрами електромеханічного напряму при дослідженнях гібридних енергетичних установок транспортних засобів, навчанні студентів, проведенні наукових досліджень, підготовки аспірантів і докторантів.

Очолюють наукові напрямки професори А.П. Марченко, В.О. Пильов, І.В. Парсаданов, О.В. Триньов, С.О. Кравченко.

На базі кафедри ДГЕУ діє спеціалізована вчена рада по захисту докторських дисертацій за спеціальностями 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» та 05.22.02 «Автомобілі та трактори».

Кафедра видає всеукраїнський науково-технічний журнал «Двигуни внутрішнього згоряння», є організатором Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування».

Вчені кафедри беруть активну участь в Міжнародних конференціях в Україні, Литви, Польщі, Німеччині. Кафедра є співзасновником і організатором щорічного Міжнародного конгресу двигунобудівників.

Кафедра підтримує зв’язки з інтеграції наукових досліджень, учбових програм, обмінів викладачами, студентами з Варшавською політехнікою (Польща), Празьким технічним університетом (Чехія), з політехнічним університетом м. Кельці (Польща); університетом Грин-Бей штату Вісконсін (США), Клайпедським університетом (Литва).

Спеціальність, освітня програма

  • Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»