Підприємництво, торгівля i логістика

Шапран Євген Миколайович Завiдувач кафедри

Шапран Євген Миколайович


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедра комерційної, торговельної та підприємницької діяльності заснована у 2017 році. Вона здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» та спеціалізаціям «Товарознавство і торговельне підприємництво» (бакалаврат), «Міжнародна торгівля» (бакалаврат), «Підприємництво і комерційна діяльність» (магістратура).

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Шапран Євген Миколайович.

Викладачі і студенти кафедри є членами Харківського осередку Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ), що входить до Міжнародній асоціації товарознавства, інновацій та сталого розвитку (International Association of Commodity Science, Innovation and Sustainability) IACSIS.

Освіта наших випускників дає їм глибокі систематизовані знання і практичні навички, необхідні для здійснення трудової діяльності, пов’язаної з організацією та функціонуванням підприємницьких, торгівельних і біржових структур (як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні), що дозволяє досягати високих економічних і соціальних результатів.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це творча організаційно-господарська діяльність, спрямована на досягнення успіху у сфері бізнесу та торгівлі в умовах ринкової конкуренції шляхом стратегічного планування та управління якістю товарів і послуг для оптимізації процесу їх просування від виробника до споживача.

Протягом навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» студенти вивчатимуть більше 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об’єднати у кілька блоків.

До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток творчої особистості. До них можна віднести: історію України, історію української культури, українську мову (за професійним спрямуванням), іноземну мову, філософію, етику та естетику, психологію споживача.
До другого блоку слід віднести природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належать: політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, оптимізаційні методи і моделі.
До третього блоку відносять професійно орієнтовані дисципліни, які спрямовані на професійну підготовку здобувачів вищої освіти, формування у них економічного способу мислення. Це насамперед: підприємництво, основи товарознавства, біржова діяльність, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, економіка праці і соціально-трудові відносини, організація виробництва тощо.
Також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

 • можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.
 • можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;
 • органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;
 • прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;
 • функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;
 • оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих експертів, спроможних конкурувати на регіональному та міжнародному ринках праці.

Науковi напрями

 • Проблеми соціально-економічного розвитку економічних систем різного рівня ієрархії та циклічної динаміки економіки України та її регіонів.
 • Оцінка та аналіз рівня економічної безпеки макро і мікросистем на основі сучасного інструментарію методів багатовимірного статистичного аналізу, економічної динаміки, економетричних методів і моделей прогнозування.
 • Прикладні аспекти використання виробничих ресурсів промислового підприємства.

Спеціальність, освітня програма

 • Спеціальність: «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
  Бакалаврат:
  «Товарознавство і торговельне підприємництво»,
  «Міжнародна торгівля»
  Магістратура:
  «Підприємництво і комерційна діяльність»