Радіоелектроніка

Кузьменко Наталія Олексіївна Завiдувач кафедри

Кузьменко Наталія Олексіївна


Сайт кафедри

Про кафедру

Кафедру було організовано в 1971 р. З 1989 р. на кафедрі велось підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Радіофізика та електроніка». Перший випуск інженерів відбувся в 1995 р. Ніні кафедра готує фахівців зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» та докторів філософії (Phd) зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія». Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 5 професорів, 7 доцентів, 5 старших викладачів, 1 асистента, 3 докторів наук та 10 кандидатів наук.

З метою підвищення якості підготовки спеціалістів на базі кафедри і Інституту іоносфери МОН і НАН України створено Науково-учбовий центр “Іоносфера”. Директором інституту та керівником центру є доктор технічних наук професор І.Ф.ДОМНІН.

 

Випускаючі спеціальності та спеціалізації

 • Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», спеціалізація 105.01 «Інженерія радіоелектронних систем»
  Освітньо-кваліфікаційні рівні:
  · бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів (термін навчання 3 роки 10 місяців);
  · бакалавр з прикладної фізики та наноматеріалів (термін навчання 2 роки 10 місяців за прискореною формою на базі диплому молодшого спеціаліста);
  · магістр з прикладної фізики та наноматеріалів (термін навчання 1 рік 4 місяці за освітньо-професійною програмою);
  · магістр з прикладної фізики та наноматеріалів (термін навчання 1 рік 9 місяці за освітньо-науковою програмою).
 • Спеціальність 104 «Фізика і астрономія»
  Освітньо-кваліфікаційні рівні:
  · доктор філософії (термін навчання 4 роки).

Науковi напрями

Розробка апаратури для радіофізичних досліджень ближнього космосу. Розробка систем цифрової обробки сигналів у реальному часі. Розробка моделей іоносфери на основі даних, одержаних методом некогерентного розсіяння.

Спеціальність, освітня програма

 • Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
 • Спеціальність 104 «Фізика та астрономія» – доктор філософії (Phd).