Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Годлевський Михайло Дмитрович

Директор

Годлевський Михайло Дмитрович


Сайт

Інститут здійснює підготовку ІТ-фахівців по освітнім програмам, максимально затребуваним на сучасному ринку праці.

Спеціальність 113 – «Прикладна математика». Освітня програма «Інтелектуальний аналіз даних».
Підготовка фахівців з розробки математичних методів, алгоритмів та програмних систем для аналізу, обробки та візуалізації даних.

Спеціальність 121 – «Інженерія програмного забезпечення». Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення».
Підготовка фахівців із проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення.

Спеціальність 122 – «Комп’ютерні науки».
Освітня програма «Комп’ютерні науки». Підготовка фахівців із знанням програмування, стандартів, методів та способів управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів та сервісів IT.
Освітня програма «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи». Підготовка фахівців із розробки програмного забезпечення, заснованого на штучному інтелекті.

Спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія».
Освітня програма «Прикладна комп’ютерна інженерія». Підготовка фахівців з розробки синтезу мультимедійного контенту, анімації, 3D-моделювання, програмного та інформаційного забезпечення для кіберфізичних розумних об’єктів.
Освітня програма «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри». Підготовка фахівців з розробки програмного забезпечення та апаратно-програмних засобів у комп’ютерній індустрії, робототехніці, контролі та управлінні процесами.

Спеціальність 124 – «Системний аналіз». Освітня програма «Системний аналіз і управління».
Підготовка фахівців із знанням програмування, web-технологій, методів прикладної математики, системного аналізу та теорії управління.

Спеціальність 125 – «Кібербезпека». Освітня програма «Кібербезпека».
Підготовка фахівців, які вміють використовувати та впроваджувати технології інформаційної та/або кібербезпеки, а також технології цифрової економіки.

Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології». Освітня програма «Програмне забезпечення інформаційних систем».
Підготовка фахівців з розробки та супроводу інформаційних систем і технологій для підприємств та організацій різного призначення.

Спеціальність 186 – «Видавництво та поліграфія». Освітня програма «Інформаційні технології у медіаіндустрії».
Підготовка фахівців із знанням сучасних систем комп’ютерної поліграфії та прикладного програмного забезпечення.

У складі інституту десять кафедр, усі – випускаючі. Навчальний процес здійснюють біля 200 викладачів інституту, в тому числі близько 45 професорів і докторів наук, біля 80 доцентів і кандидатів наук.

Позицію освітнього лідерства в сфері підготовки ІТ-фахівців інституту забезпечують наступні конкурентні переваги:

  1. Працевлаштування випускників у провідні ІТ-компанії.
  2. Оснащеність сучасною комп’ютерною технікою.
  3. Кваліфікований викладацький склад: педагоги мають досвід роботи в ІТ.
  4. Проектний підхід до освіти, а також навчання в Innovation Campus.
  5. Мобільність та стажування студентів в університетах та ІТ-компаніях України, Європи, США + програми подвійних дипломів.

Мета інституту – зробити зі своїх випускників вільних людей, яких робота сама шукає та знаходить у будь-якій точці світу.

 

Дисципліни Вільного Вибору