Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій

Кіпенський Андрій Володимирович

Директор

Кіпенський Андрій Володимирович


Сайт

Приймальна комісія: навчальний корпусі № 5 НТУ «ХПІ», вул. Пушкінська, 79/2, к. 201, тел. (057) 707-63-96, 707-63-98.

E-mail: ip_dekanat@ukr.net

У складі факультету вісім кафедр, з яких п’ять – випускаючі.

Факультет готує бакалаврів за чотирма і магістрів за шістьома спеціальностями:

Спеціальність «Фізична культура і спорт» (спеціалізації: «Фізична культура і спорт», «Менеджмент спортивно-оздоровчої діяльності»).

Спеціальність «Філологія» (спеціалізації: «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», «Прикладна лінгвістика»).

Спеціальність «Психологія» (спеціалізація: «Психологія»).

Спеціальність «Соціологія» (спеціалізації: «Соціологія управління», «Соціологія забезпечення економічної діяльності»).

Спеціальність «Освітні, педагогічні науки» (спеціалізація: «Педагогіка вищої школи»).

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація: «Адміністративний менеджмент»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання за скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднений напрям підготовки без зовнішнього тестування.

Сьогодні навчальний процес здійснюють біля 200 викладачів факультету, в тому числі 28 професорів і докторів наук, біля 90 кандидатів наук.

Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними українськими та іноземними фірмами й установами галузі дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Дисципліни Вільного Вибору