Вимоги до кандидатів та правила участі у конкурсі:

Конкурс проводять кафедри(факультети/інститути).

Відбір кандидатів на програми академічної мобільності Erasmus+ здійснюється шляхом відкритого конкурсу, який оголошується заздалегідь (у блозі відділу міжнародних зв’язків та на сайтах кафедр).

Після оголошення про відкриття конкурсу бажаючі прийняти участь у програмах мобільності, повинні звернутися до академічного координатора відповідного проекту та подати заявку на участь у конкурсі.

Вимоги до кандидатів

 

Вимоги до студентів

 

Вимоги до викладачів Вимоги до адміністративного персоналу
 –  бути студентом 2-3-4 курсу ОР “бакалавр”, 1 курсу ОР “магістр”;
–       володіти англійською мовою на рівні B2;
–      напрямок підготовки (спеціальність) має співпадати з предметною областю проекту;
–     мати досягнення в студентській науково-дослідній діяльності протягом навчання в університеті.
 

–  володіти іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним вишем-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію програми «Erasmus+».
–    мати план викладання/стажування, узгоджений керівником кафедри та погоджений із ЗВО-партнером;
–    надати рейтинг науково-педагогічного працівника за останній навчальний рік.

–  володіти іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним вишем-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію програми «Erasmus+»;
–      мати план стажування, узгоджений керівником структурного підрозділу університету та погоджений із ЗВО-партнером.

За результатами відкритого конкурсу кафедра, факультет/інститут оголошує переможця/ців, який/які будуть номіновані НТУ»ХПІ» на участь у проeкті академічної мобільності Erasmus+.

Номінування проводить відділ міжнародних зв’язків на підставі документів, що надали кафедри (деканати/дирекції інститутів).

Для номінування студента кафедра (деканат/дирекція інституту) надає наступні документи:

 • витяг з протоколу засідання кафедри про проведення конкурсу з переліком усіх, хто приймав участь, та рекомендацією відібраних кандидатів;
 • академічна довідка студента з деканату (дирекції інституту) про отримані оцінки за останні два семестри з підрахованим середнім балом;
 • резюме СV (формат Europass);
 • копія сертифікату, що підтверджує рівень знання іноземної мови;
 • копія першої сторінки закордонного паспорту;

Для номінування викладача кафедра (деканат/дирекція інституту)  надає наступні документи:

 • резюме СV (формат Europass)
 • мотиваційний лист
 • копія сертифікату, що підтверджує рівень іноземної мови (за наявності);
 • план лекцій (8 годин), підписаний директором інституту;
 • копія першої сторінки закордонного паспорту;

Для номінування адміністративного персоналу кафедра (деканат/дирекція інституту, відділ)  надає наступні документи:

 • резюме СV (формат Europass)
 • мотиваційний лист
 • копія сертифікату, що підтверджує рівень знання іноземної мови (за наявності)
 • план тренінгу, підписаний керівником структурного підрозділу (керівником відділу, директором інституту)
 • копія першої сторінки закордонного паспорту.

Після отримання усіх необхідних документів, відділ міжнародних зв’язків направляє лист-номінацію кандидата  у відповідний європейський університет, а копію – кандидату та академічному координатору.

Координатор університету-партнера зв’язується з номінантом для формування запрошення та отримання усієї необхідної інформації.

Після отримання запрошення з університету-партнера, кандидат оформлює візу для поїздки для навчання/ стажування, та, не менш, ніж за тиждень до від’їзду звертається у відділ міжнародних зв’язків для оформлення Наказу про направлення (для студентів)/ Наказу про відрядження (для співробітників).

Для наказу кандидат повинен надати відділу наступні документи:

Learning Agreement (Для конкурсу необхідно подати до ВМЗ драфт документу, тож можна зазначити орієнтовні предмети, адже часто буває так, що на момент проведення конкурсу актуального переліку курсів ще немає. Зауважимо, що обрані курси ОБОВ’ЯЗКОВО мають корелюватись з Вашим навчальним планом. Орієнтовна кількість кредитів на семестр – 25-30, якщо інше не вказано окремо.)
Grant Agreement
Лист-запрошення (оригінал+ переклад на українську мову)
Сертифікат знання англійської мови
Індивідуальний навчальний план (заява у деканат )
Договір про участь у програмі мобільності (2 екземпляри)
Витяг з протоколу засідання кафедри про відбір

ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ з навчання/стажування кандидату потрібно з’явитися у Відділ міжнародних зв’язків НТУ «ХПІ» із копією сторінки закордонного паспорта про перетин кордону для оформлення наказу про повернення. Також в 10-ти денний термін після приїзду необхідно подати  ЗВІТ про результати навчання/ стажування за програмою Erasmus+ та ксерокопію Transcript of Records, видану ЗВО-партнером.